odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Przegląd prasy

06 kwi 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • spadek cen zielonych certyfikatów,
 • kontrakt na dostawy energii w 2017 r. nieznacznie podrożał,
 • system białych certyfikatów wymaga zmian,
 • energetyka konwencjonalna w Europie jest bardziej efektywna od zielonej,
 • wiatrakowa przepychanka.

Czytaj więcej

31 mar 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • cel OZE niezagrożony,
 • ryzyko dalszych odpisów w energetyce,
 • Prezes URE podał informacje w sprawie wskaźnika referencyjnego oraz średnich cen energii elektrycznej i ciepła,
 • Rząd przeciw dalszemu zaostrzaniu polityki klimatycznej UE.

Czytaj więcej

24 mar 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • postępują prace przy rozbudowie Elektrowni Opole,
 • polsko-litewskie rozmowy o współpracy energetycznej,
 • Polska regionalnym hubem gazowym,
 • PGE sprzedaje mniej energii i taniej niż rok wcześniej,
 • kontrakt na budowę bloku w Elektrowni Konin w poł. 2016 r.,
 • Polska musi walczyć z trzecim etapem radykalizacji polityki klimatycznej.

Czytaj więcej

17 mar 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Piotr Zawistowski szefem Towarzystwa Obrotu Energią,
 • Andrzej Kazimierski szefem Departamentu Energii Odnawialnej w ME,
 • ustawa wiatrakowa wymaga korekty,
 • Sejm zaczyna prace nad ustawą o inwestycjach w elektrownie wiatrowe,
 • 41 proc. mocy Energi to OZE. Spadek produkcji za 2015,
 • nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • oświetlenie przemysłowe nowej generacji.

Czytaj więcej

14 mar 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • niemieccy konsumenci energii płacą jedne z najwyższych rachunków w UE,
 • debata w Senacie na temat rekompensat dla branż energochłonnych,
 • blok w Stalowej Woli zostanie oddany do użytku w 2018 roku,
 • wirtualna elektrownia uruchomiona przez Fortum,
 • Ministerstwo Energii proponuje nowe zasady wsparcia dla prosumentów,
 • tylko 18 MW nowych mocy w OZE i spadek produkcji zielonej energii,
 • ceny uprawnień do emisji CO2 najniżej do dwóch lat.

Czytaj więcej

10 mar 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • pierwsze zaświadczenie ws. aukcji OZE,
 • URE wydał pierwsze dopuszczenie do udziału w aukcji OZE,
 • w 2018 roku KE sprawdzi jak realizujemy cel OZE,
 • polityka klimatyczno-energetyczna a ceny detaliczne energii elektrycznej w wybranych krajach UE,
 • rynek handlu uprawnieniami do emisji CO2 w lutym 2016 roku,
 • E.ON wprowadza na rynek domowe magazyny energii.

Czytaj więcej

07 mar 2016 r. przegląd prasy FORUMCO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Rosjanie walczą o polski i czeski rynek,
 • odwierty łupkowe w najbliższych miesiącach,
 • w 2022 PGNiG gotowy na przeorientowanie dostaw gazu,
 • Niemcy płacą za politykę klimatyczną więcej niż Polacy,
 • kilka krajów UE chce ambitniejszej polityki klimatycznej po Paryżu,
 • porozumienia Paryskie powinny wpłynąć na zmianę podejścia UE do wewnętrznej polityki klimatycznej.

Czytaj więcej