odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Przegląd prasy

28 lis 2016 r. przegląd prasy FORUMCO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Polska zorganizuje po raz 3 konferencję klimatyczną ONZ,
 • Parlament Europejski przyjął limity emisji zanieczyszczeń powietrza
 • Europejskie koncerny energetyczne za podniesieniem kosztów emisji CO2

Czytaj więcej

29 lis 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • ME pracuje nad taryfą uwzględniającą urządzenia energooszczędne,
 • powstał klaster "Polski Autobus Elektryczny - łańcuch dostaw dla elektromobilności",
 • uwolnienie cen gazu dla firm od 1 sierpnia 2017 r..

Czytaj więcej

8 lis 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • według ekspertów rynek mocy to stabilność polskich mocy wytwórczych,
 • o roli klastrów i magazynów energii w systemie elektroenergetycznym,
 • uwagi KE do ustawy o OZE,
 • efektywność energetyczna - szanse i zagrożenia nowej ustawy.

Czytaj więcej

31 paź 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • wymagane duże inwestycje w sieci energetyczne,
 • szansa na gazową niezależność,
 • 16-proc. obowiązek umorzenia OZE w 2017 r. przesądzony,
 • koncepcja rynku mocy, strategia i pieniądze,
 • uchwalona nowela dot. ulg w akcyzie dla niektórych zakładów energochłonnych.

Czytaj więcej

12 paź 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • możliwa zmiana na stanowisku Ministra Energii,
 • gospodarka o obiegu zamkniętym szansą dla Polski,
 • projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty OZE w ramach POIiŚ 2014-2020 przekany do UOKiK,
 • rynki energii elektrycznej, gazu i praw majatkowych w drugie połowie września.

Czytaj więcej