odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Przegląd prasy

24 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Rząd chce wysłać pierwszą wersję Krajowego Planu Odbudowy do KE w drugiej połowie października
 • Jest szansa, że KE zgodzi się na dalsze finansowanie gazu w Polsce
 • Nowy cel redukcji CO2 nie może doprowadzić do utraty konkurencyjności przez UE
 • Ruszyły konsultacje w sprawie rekomendacji dotyczącej bilansowania na europejskich rynkach gazu ziemnego
 • Projekt ustawy o wypłacie rekompensat za wzrost cen energii jest ponownie analizowany
 • Nowy Prezes Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

Czytaj więcej

23 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Nowy cel klimatyczny Unii Europejskiej. Czy to się uda?
 • Kluczem zmian w górnictwie sprawiedliwa transformacja
 • Trzeba zaproponować górnikom racjonalne rozwiązania na przyszłość
 • Chiny chcą osiągnąć neutralność klimatyczną w 2060 roku

Czytaj więcej

22 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • KE zmienia listę sektorów energochłonnych, które będą mogły dostać rekompensaty
 • Informacja o rozprawie przed TSUE w sprawie skargi Polski na decyzje KE ustanawiającą Konkluzje BAT
 • Prezes URE zatwierdził zaktualizowaną listę punktów właściwych systemu Krajowej Sieci Przesyłowej oraz Systemu Gazociągów Tranzytowych
 • Minister Klimatu zatwierdził regulamin tegorocznych aukcji OZE, wiadomo, kiedy się odbędą
 • Morska energetyka wiatrowa - odważna polska strategia

Czytaj więcej

21 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • W ubiegłym roku najostrzejszy od dziesięciu spadek emisji gazów cieplarnianych w UE
 • Jeśli chodzi o Polskę, to jestem optymistą
 • Uprawnienia EUA w sierpniu zyskały na wartości 9,21 proc.
 • Regiony górnicze nie mogą stać się zdegradowanymi i bezludnymi wyspami
 • Rusza kolejny etap prac nad Krajowym Planem Odbudowy
 • Szefowa brytyjskiej delegacji przy COP26: Firmy mają większe ambicje klimatyczne niż rządy

Czytaj więcej

16 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Dziś KE ogłosi planu podniesienia celu redukcji emisji CO2. Na celowniku transport
 • Unijni kontrolerzy krytykują system darmowych zezwoleń na emisję CO2
 • Bruksela szykuje kolejny bat na państwa członkowskie
 • Polityka na miarę naszych możliwości, czyli jak rząd chce odejść od węgla
 • Zużycie energii elektrycznej w Polsce w sierpniu spadło o 1,22 proc.

Czytaj więcej

15 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Transformacja jest konieczna, ale na nią potrzeba dekad
 • Zniesienie obowiązku sprzedaży energii przez giełdę niebezpieczne dla gospodarki
 • Produkcja energii z węgla jest bardzo droga
 • W grudniu nabór na premię kogeneracyjną indywidualną
 • Polska rozmawia z Niemcami o ochronie środowiska i klimatu

Czytaj więcej

14 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Trwają prace nad rozporządzeniem dotyczącym wysokości stawek opłat mocowych
 • Chcemy, by w 2030 roku w Polsce było 1 mln prosumentów
 • Chcemy do końca 2020 r. zakończyć projekt ustawy odległościowej
 • EU ETS czeka reorganizacja w ramach projektu KE
 • PEP wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem
 • Komisja PE za podwyższeniem celu redukcji emisji do 2030 r. z 40 do 60 proc.

Czytaj więcej

9 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Odejście od ogrzewnictwa opartego na paliwach stałych w miastach do 2030 r., na wsi 10 lat później
 • Resort klimatu liczy na szybkie przyjęcie przez rząd polityki energetycznej
 • Transformacja energetyczna przyniesie ok. 300 tys. miejsc pracy
 • Chcemy, by klastry były ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego
 • Projekt nowelizacji specustawy przesyłowej trafił do uzgodnień i opiniowania
 • Trzy główne filary projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.
 • Rozwój wodoru w Polsce musi uwzględniać lokalną specyfikę

Czytaj więcej

8 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Prace nad polityką energetyczną przechodzą do kolejnego etapu
 • Rozpoczęła się certyfikacja do aukcji mocy na 2025 rok
 • URE zgłosił plan na tegoroczne aukcje
 • Konsumpcja energii elektrycznej w UE nie wróciła do normy mimo zniesienia ograniczeń
 • Moim zadaniem będzie dokończenie reformy programu Czyste Powietrze
 • Wymiana transgraniczna energii elektrycznej - najważniejsze uwarunkowania
 • Jakie będą skutki wprowadzenia podatku granicznego od emisji?
 • Czy Unia potrzebuje celu redukcji emisji metanu?

Czytaj więcej

7 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Artur Soboń pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego
 • Rząd planuje zmiany w specustawie dotyczącej sieci elektroenergetycznych
 • Projekt ustawy o zniesieniu obliga giełdowego na energię gotowy, ma wejść jak najszybciej w życie
 • Wydzielenie aktywów węglowych nie musi polegać na stworzeniu jednego podmiotu
 • MAP chce w przyszłym tygodniu wybrać doradcę przy strategii dla sektora energetycznego
 • Obligo giełdowe jest potrzebne, choć niekoniecznie stuprocentowe
 • Jest nowa strategia energetyczna. Czy górnicy ją zaakceptują?
 • Adam Młodkowski obejmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Towarowej Giełdy Energii

Czytaj więcej

4 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Media:
 • KE aktualizuje wykaz surowców krytycznych – mają pomóc w zielonej transformacji
 • Transformacja regionów górniczych może wygenerować inwestycje warte 100 mld euro
 • Projekt ws. rekompensat za podwyżki energii elektrycznej jest gotowy, ale potrzebna decyzja rządu
 • Wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu musi zawierać wrażliwość społeczną
 • Zliberalizowana ustawa odległościowa może wejść w życie na początku 2021 r.
 • Moce wytwórcze polskich farm wiatrowych mogą przekroczyć planowane 10,4 GW
 • Zaproponujemy międzynarodową inicjatywę dotyczącą offshore na Bałtyku
 • Strategia wodorowa zaplanowana na pierwszy kwartał 2021 roku

Czytaj więcej

3 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Aktywni spekulanci i cierpiące instalacje z systemu ETS
 • Rola energii elektrycznej będzie rosła
 • Europejski Zielony Ład to nie problem, ale fakt, że Polska stoi w miejscu
 • Wydzielenie aktywów węglowych odblokuje inwestycje, ale nie zapewni bezpieczeństwa
 • 5,5 mld zł dla gospodarki z programów służących energetyce i ekologii
 • Rozważane jest przesunięcie części inwestycji dystrybutorów energii na '21
 • Polska może zrealizować unijny cel OZE dopiero w 2021 lub 2022 roku
 • Lewiatan proponuje zmiany w rozliczeniach dla prosumentów
 • W sierpniu mniejsze zużycie i produkcja energii elektrycznej, import wciąż wysoki

Czytaj więcej