odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Otrzymują: Członkowie Izby
  • Nowe zasady rozliczania korzystne dla prosumentów
  • Posiedzenie Rady UE ds. Energii
  • Wahania cen uprawnień do emisji CO2 utrudniają inwestycje na rzecz ich redukcji
  • Rząd przedstawi w Sejmie informacje nt. kopalni Turów

Otrzymują: Członkowie Izby

Media:

Szef NFOŚiGW: Jedynym rozwiązaniem jest energetyka jądrowa

„W polskiej energetyce jedynym rozwiązaniem jest energetyka jądrowa - mówi Maciej Chorowski prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wywiadzie”.

Czytaj więcej

Nowe zasady rozliczania korzystne dla prosumentów

„Możliwość obniżenia rachunków za energię elektryczną, rozwój przydomowych magazynów energii oraz otwarcie rynku prosumenckiego na nowe modele biznesowe - to tylko niektóre korzyści, wynikające ze zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dokument jest obecnie na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych”.

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady UE ds. Energii

„Kwestie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, strategii wodorowej UE oraz modernizacji sektora budownictwa w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej pt Fala renowacji, były głównymi tematami poruszonymi podczas posiedzenia Rady UE ds. Energii, które odbyło się 11 czerwca 2021 r. w Luksemburgu. Ponadto poruszono również temat zrównoważonego finansowania, tzw. Taksonomii UE. W obradach wziął udział wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński”.

Czytaj więcej

Wahania cen uprawnień do emisji CO2 utrudniają inwestycje na rzecz ich redukcji

„Z ostatnich wypowiedzi ze strony Komisji Europejskiej wynika, że obecne ceny uprawnień EUA są wciąż za niskie i żeby spełnić bardziej ambitne cele redukcyjne w UE potrzeba wyższych cen. I o ile wiadomo powszechnie, że ceny uprawnień będą rosły, to samo tempo wzrostu powinno budzić pewne refleksje związane z ryzykiem zaistnienia zbyt dużej zmienności cen na rynku. Przy niestabilnych cenach uprawnień trudno jest zaplanować przyszłe inwestycje, które pozwoliłyby zredukować emisje. To z kolei rodzi pytanie, czy mamy w EU ETS odpowiednie zabezpieczenia – powiedział Robert Jeszke, kierownik zespołu strategii, analiz i aukcji oraz Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE)”.

Czytaj więcej

Rząd przedstawi w Sejmie informacje nt. kopalni Turów

„Rząd przedstawi we wtorek w Sejmie informację na temat przyczyn, skutków i konsekwencji wydanej w maju przez TSUE decyzji o natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów”.

Czytaj więcej