odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego to sposób na stabilną transformację
  • Rząd rozpoczyna prace nad liberalizacją ustawy odległościowej
  • Senat wprowadził poprawki do noweli o strategicznych inwestycjach energetycznych
  • W tym tygodniu znowelizowano przepisy prawa energetycznego
  • Spór o gaz w taksonomii może się zakończyć po myśli Polski. Zostałby atom
  • Liczba nowych sieciowych magazynów energii na świecie w 2019 r. spadła po raz pierwszy od 2013 r.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego to sposób na stabilną transformację

„Elektrownie opalane węglem jeszcze długo będą źródłem bezpieczeństwa dostaw. Jest oczywiste, że muszą zostać w systemie, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i by nie powstała luka wytwórcza – tłumaczy minister aktywów państwowych Jacek Sasin w rozmowie z BiznesAlert.pl. – Dzięki Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego nasza transformacja będzie nie tylko sprawiedliwa, ale i stabilna – dodaje”.

Czytaj więcej

Rząd rozpoczyna prace nad liberalizacją ustawy odległościowej

„Zespół do spraw Programowania Prac Rządu podjął decyzję o wpisie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów nowelizacji tzw. ustawy odległościowej. Zakłada ona możliwości budowy nowych lądowych elektrowni wiatrowych dzięki zmniejszeniu odległości dzielących zabudowania od najbliższych wiatraków”.

Czytaj więcej

Senat wprowadził poprawki do noweli o strategicznych inwestycjach energetycznych

„Senat w tym tygodniu wprowadził kilkanaście poprawek do noweli o strategicznych inwestycjach energetycznych, zakładającej usprawnienie procesu inwestycyjnego dotyczącego przedsięwzięć, niezbędnych dla bezpieczeństwa energetycznego. Wprowadzone poprawki mają głownie charakter legislacyjny i redakcyjny”.

Czytaj więcej

W tym tygodniu znowelizowano przepisy prawa energetycznego

„Sejm w tym tygodniu znowelizował przepisy Prawa energetycznego, które zakładają m.in. stworzenie CSIRE, czyli centralnego systemu informacji rynku energii oraz wprowadzają harmonogram montażu inteligentnych liczników energii. Spójrzmy na pozostałe zmiany”.

Czytaj więcej

Spór o gaz w taksonomii może się zakończyć po myśli Polski. Zostałby atom

„Rola gazu w transformacji energetycznej w Unii Europejskiej istotna z punktu widzenia planów Polski może zostać rozstrzygnięta przed czasem, bo w Komisji Europejskiej rośnie w siłę stronnictwo opowiadające się za wpisaniem go do taksonomii. Atom także budzi kontrowersje i czeka na osobny dokument w jego sprawie”.

Czytaj więcej

Liczba nowych sieciowych magazynów energii na świecie w 2019 r. spadła po raz pierwszy od 2013 r.

„Jak wynika z raportu Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) pt. "Energy Storage" opublikowanym w czerwcu 2020 r., w ujęciu globalnym, liczba nowych instalacji sieciowego magazynowania energii spadła rdr w 2019 r. po raz pierwszy od 2013 r. Zauważalny był natomiast utrwalający się zwrot w kierunku magazynowania pozasieciowego”.

Czytaj więcej