odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Prowizorka węglowa poustawia energetykę od nowa
  • Przepisy dotyczące FST nie wyłączają regionów z nowymi zakładami górniczymi
  • Energia elektryczna z OZE będzie tańsza niż z węgla
  • Polacy krytycznie o stanie sieci ciepłowniczych

Prowizorka węglowa poustawia energetykę od nowa

„Polska pozostaje węglowym zagłębiem Europy – wciąż stanowi on ponad 70 procent naszego miksu energetycznego. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie pozostawia złudzeń, że będzie trzeba zrezygnować z tego źródła energii. Dlatego kierowane przez wicepremiera Jacka Sasina ministerstwo aktywów państwowych wpadło na pomysł wydzielenia już bardzo rzadko rentownych aktywów węglowych z polskich spółek do nowego podmiotu. Co to oznacza dla polskiej energetyki”.

Czytaj więcej

Przepisy dotyczące FST nie wyłączają regionów z nowymi zakładami górniczymi

„Przepisy ustanawiające Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) nie zawierają zapisów, że w regionach, gdzie powstają nowe zakłady górnicze, fundusz ten nie może funkcjonować - powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister klimatu Piotr Dziadzio. Zastrzegł, że takie gminy mogą mieć utrudnione wsparcie z tego źródła”.

Czytaj więcej

Energia elektryczna z OZE będzie tańsza niż z węgla

„Energia elektryczna z OZE będzie tańsza niż z węgla - powiedział w czwartek wiceszef resortu klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Dodał, że pierwsza inwestycja w morskie farmy wiatrowe o mocy 5,9 tys. MW na Bałtyku powstanie w 2025 roku”.

Czytaj więcej

Polacy krytycznie o stanie sieci ciepłowniczych

„Prawie 40 proc. Polaków uważa, że najczęstszą przyczyną awarii sieci ciepłowniczych jest przestarzała infrastruktura przesyłowa a ponad połowa ankietowanych jest zdania, że lokalne systemy ciepłownicze wymagają modernizacji, mimo pozytywnych zmian jakie zaszły w branży ciepłowniczej w ostatnich latach - na CIRE sprawdzamy wyniki z najnowszego raportu pt. "Polacy a ciepłownictwo i środowisko 2021”.

Czytaj więcej