odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Rząd zajmie się nowelizacją ustawy o OZE
  • Polska miała prawie najwyższe ceny prądu w Unii Europejskiej w czwartym kwartale 2020 roku
  • Rezerwa węglowa czyli bohater ostatniej akcji na rzecz energetyki
  • Kontynuacja prac Zespołu ds. inteligentnego opomiarowania

Rząd zajmie się nowelizacją ustawy o OZE

„We wtorek rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy OZE. Zmiany mają dotyczyć definicji małej instalacji OZE, przedłużenia terminów działania niektórych mechanizmów wsparcia oraz złagodzenia regulacji dotyczących planowania przestrzennego dla źródeł odnawialnych”.

Czytaj więcej

Polska miała prawie najwyższe ceny prądu w Unii Europejskiej w czwartym kwartale 2020 roku

„Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że Polska miała niemal najwyższe w całej Europie ceny hurtowe energii elektrycznej z dostawą pasmową BASE w czwartym kwartale 2020 roku. Jej cena przekraczała 54 euro za MWh, a średnia w Unii Europejskiej wynosiła 43,4 euro za MWh”.

Czytaj więcej

Rezerwa węglowa czyli bohater ostatniej akcji na rzecz energetyki

„Dzisiaj ma się pojawić projekt lub jego opis w wykazie prac legislacyjnych rządu, dotyczący wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych. Zapowiedział to w sobotę minister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin. Spółki od wczorajszego poranka zareagowały dwucyfrowymi wzrostami. W ciągu dnia jednak entuzjazm inwestorów zmalał. Projekt ma wciąż wiele niewiadomych. Na przykład to, czy zgodzi się na niego Komisja Europejska. Należy pamiętać, że spółki energetyczne bez węgla będą jednak stosunkowo niewielkimi firmami z wciąż dużymi obowiązkami. Praca nad wydzieleniem aktywów węglowych to tak naprawdę ostatnia szansa spółek węglowych”.

Czytaj więcej

Kontynuacja prac Zespołu ds. inteligentnego opomiarowania

„29 marca br. zostało opublikowane Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska aktualizujące, względem Zarządzenia Ministra Energii z 2018 r., status prawny "Zespołu do spraw inteligentnego opomiarowania". Niezmienione pozostały cele powołania tego organu pomocniczego, tj. opracowywanie rekomendacji w zakresie rozwiązań technicznych, standardów komunikacji oraz wymiany danych i informacji pomiarowych, jak też przygotowanie pakietu informacji, niezbędnych do sporządzania analiz i ich opiniowania”.

Czytaj więcej