odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Przemysł jądrowy, organizacje pozarządowe i szereg państw oczekują atomu w taksonomii
  • Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE w pierwszym półroczu 2021
  • Zakończyły się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy
  • Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych odbędą się w I półroczu br.

Przemysł jądrowy, organizacje pozarządowe i szereg państw oczekują atomu w taksonomii

„Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, siedem państw członkowskich UE, branża jądrowa oczekują od Komisji Europejskiej równego potraktowania wszystkich zeroemisyjnych technologii energetycznych i włączenia atomu do tzw. taksonomii Zielonego Ładu”.

Czytaj więcej

Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE w pierwszym półroczu 2021

„Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki przypomina, że w świetle aktualnego stanu prawnego aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych odbędą się w pierwszym półroczu 2021”.

Czytaj więcej

Zakończyły się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy

„Zakończyły się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy - poinformowało w piątek Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Polska musi przedstawić Komisji Europejskiej plan KPO do końca kwietnia 2021 r.”.

Czytaj więcej

Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych odbędą się w I półroczu br.

„Przeprowadzenie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych planowane jest na przełomie maja i czerwca br. - przypomina w piątek Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Szczegółowy harmonogram aukcji dostępny będzie na stronie Urzędu Regulacji Energetyki”.

Czytaj więcej