odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Cena uprawnień CO2 może w tym roku przekroczyć 50 euro/t
  • URE: w 2020 r. średnia cena sprzedaży ciepła wytwarzanego z paliwa węglowego była najwyższa od 11 lat
  • Minister Kurtyka o sprawiedliwej transformacji na IEA-COP26 Net Zero Summit

Cena uprawnień CO2 może w tym roku przekroczyć 50 euro/t

„Cena uprawnień do emisji CO2 może w tym roku przekroczyć 50 euro za tonę - ocenił Sebastian Gola, dyrektor wykonawczy Tauronu ds. analiz i operacji rynkowych”.

Czytaj więcej

URE: w 2020 r. średnia cena sprzedaży ciepła wytwarzanego z paliwa węglowego była najwyższa od 11 lat

„Najdroższe jest ciepło z jednostek opalanych olejem opałowym, najtańsze - z odnawialnych źródeł energii”.

Czytaj więcej

Minister Kurtyka o sprawiedliwej transformacji na IEA-COP26 Net Zero Summit

„Sprawiedliwość, inkluzywność i zaangażowanie społeczeństw w proces transformacji energetycznej to główny temat panelu dyskusyjnego "Ensuring People Centred Transitions" podczas IEA-COP26 Net Zero Summit, który odbył się 31 marca 2021 r. W tym najważniejszym wydarzeniu międzynarodowym wysokiego szczebla, przygotowującym do COP26 w listopadzie w Glasgow i dającym impuls do dalszych działań międzynarodowych, uczestniczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka”.

Czytaj więcej