odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Inwestujący w morskie wiatraki rozczarowani. Czy ktoś zrezygnuje z projektu?
  • Polska odpowie na skargę Czechów do TSUE ws. Turowa na początku kwietnia
  • Ceny energii są najwyższe od 12 lat
  • W ciągu 18 mies. powinno się wyjaśnić, kto będzie partnerem budowy elektrowni jądrowej

Inwestujący w morskie wiatraki rozczarowani. Czy ktoś zrezygnuje z projektu?

„Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało maksymalną cenę prądu z farm wiatrowych na morzu. 319 zł i 60 gr to sporo mniej niż oczekiwały firmy inwestujące w wiatr na Bałtyku”.

Czytaj więcej

Polska odpowie na skargę Czechów do TSUE ws. Turowa na początku kwietnia

„Polska odpowie stronie czeskiej na złożoną skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE na dalszą pracę kopalni Turów. – Przygotowaliśmy wniosek i odpowiedzi do TSUE i tę odpowiedź wyślemy do 8 kwietnia. Mamy szereg argumentów, które odrzucają argumenty strony czeskiej – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio w Sejmie”.

Czytaj więcej

Ceny energii są najwyższe od 12 lat

„W 2020 roku średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym osiągnęła najwyższy poziom od roku 2008. Średnia cena za IV kwartał 2020 roku była najwyższa od 2015 roku – podaje Urząd Regulacji Energetyki”.

Czytaj więcej

W ciągu 18 mies. powinno się wyjaśnić, kto będzie partnerem budowy elektrowni jądrowej

„W ciągu 18 miesięcy powinno się wyjaśnić, kto będzie partnerem w budowie polskiej elektrowni jądrowej - powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wskazując na toczące się rozmowy z potencjalnymi partnerami. Szef MKiŚ przypomniał, że prowadzone są obecnie rozmowy ze stroną francuską”.

Czytaj więcej