odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Otrzymują: Członkowie Izby
  • Dla MKiŚ najważniejsze jest zapewnienie obywatelom i gospodarce bezpiecznej i czystej energii
  • Trwają prace dot. systemu wsparcia dla jednostek wytwórczych po 2025 r.
  • Co dalej z gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej?
  • Wysokie ceny emisji CO2 niepokoją polską energetykę

Otrzymują: Członkowie Izby

Media:

Niebawem projekt Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego

„Prace w Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP) dotyczące wydzielenia aktywów wydobywczych i energetycznych pracujących w oparciu o węgiel do nowego podmiotu gospodarczego są na etapie "końcowych wyliczeń wszystkich skutków". Nowy podmiot będzie nosił nazwę Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego”.

Czytaj więcej

Dla MKiŚ najważniejsze jest zapewnienie obywatelom i gospodarce bezpiecznej i czystej energii

„Bezpieczeństwo i niezawodność systemu elektroenergetycznego wobec wzrostu generacji OZE to główny temat rozmów podczas V Forum Innowacyjności "Klimat wobec wyzwań XXI w.". W wideokonferencji, która odbyła się 26 marca 2021 r., wziął udział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka”.

Czytaj więcej

Trwają prace dot. systemu wsparcia dla jednostek wytwórczych po 2025 r.

„Trwają prace nad systemem wsparcia konwencjonalnych jednostek wytwórczych po 2025 r. - poinformował Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska”.

Czytaj więcej

Co dalej z gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej?

„Polski system gwaranci pochodzenia, dzięki któremu można dostać certyfikat energii pochodzącej z OZE jest ciągle mało wykorzystywany. Rozruszać mogłoby go zapowiadane od lat przystąpienie Polski do organizacji europejskich wydawców gwarancji pochodzenia. Ale nic się nie dzieje”.

Czytaj więcej

Wysokie ceny emisji CO2 niepokoją polską energetykę

„Niewątpliwą zaletą Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) jest to, że sprawia, że transformacja energetyczna staje się coraz bardziej opłacalna energetycznie i coraz mniej opłaca się zanieczyszczać środowisko. Z kolei jego wadą jest jego nieprzewidywalność oraz to, że stanowi ciężar dla krajów uzależnionych od paliw kopalnych, takich jak Polska. Ostatnio ceny uprawnień do emisji CO2 skoczyły do ponad 40 euro za tonę, co szczególnie niepokoi polską energetykę”.

Czytaj więcej