odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Komisje rekomendują przyjęcie noweli ustawy o efektywności energetycznej bez poprawek
  • Miks energetyczny w polskim ciepłownictwie na koniec 2030: 45% węgiel, 20% gaz, 35% OZE
  • Kto dostanie pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?
  • Popyt na gaz w dekadę skoczy o ponad połowę

Komisje rekomendują przyjęcie noweli ustawy o efektywności energetycznej bez poprawek

„Połączone senackie komisje gospodarki narodowej i innowacyjności oraz środowiska zarekomendowały w czwartek przyjęcie nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej bez poprawek. Nowela zakłada m. in. obowiązek zamontowania do 2027 r. ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu”.

Czytaj więcej

Miks energetyczny w polskim ciepłownictwie na koniec 2030: 45% węgiel, 20% gaz, 35% OZE

„Polska to drugi co do wielkości rynek ciepła systemowego w Unii Europejskiej. Stanowi ono jedną czwartą całego krajowego ciepła i korzysta z niego aż 16 mln Polaków. Problem w tym, że póki co sektor ten był często pomijany w planach modernizacyjnych. Portal Komunalny cytuje kluczowe wypowiedzi z konferencji zorganizowanej na terenie elektrociepłowni w Skierniewicach. Padły ważne deklaracje”.

Czytaj więcej

Kto dostanie pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

„Na wstępnej liście regionów, które mogą dostać wsparcie z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji brakuje kilku, w których także istnieje przemysł węglowy. Nie ma Zgorzelca, zachodniej Małopolski i Lubelszczyzny”.

Czytaj więcej

Popyt na gaz w dekadę skoczy o ponad połowę

„W perspektywie dekady popyt na gaz w Polsce wzrośnie o ok. 60 proc. - takie założenie znalazło się w najnowszym Krajowym Dziesięcioletnim Planie Rozwoju (KDPR) sieci przesyłowej gazu, przygotowanej przez jej operatora Gaz-System. Operator postuluje też pilną rozbudowę magazynów gazu”.

Czytaj więcej