odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Pieniądze unijne na czyste technologie węglowe
  • Produkcja energii z węgla spadła poniżej 70 procent
  • Polska sprzedała na aukcji uprawnienia do emisji CO2, po 41,52 euro/EUA
  • Musimy zwiększyć wydatki na OZE, jeśli chcemy uniknąć katastrofy klimatycznej

Pieniądze unijne na czyste technologie węglowe

„Komisja Europejska chce przeznaczyć 60 mln euro na Fundusz Badawczy Węgla i Stali. Mało, ale to i tak sukces. Z programu, mimo usilnych starań Zielonych, nie usunięto węgla – pisze Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego”.

Czytaj więcej

Produkcja energii z węgla spadła poniżej 70 procent

„Forum Energii przedstawiło raport, z którego wynika, że spada produkcja energii elektrycznej z węgla w Polsce. Po raz pierwszy w historii, w 2020 roku jego udział węgla w miksie wytwórczym był niższy niż 70 procent. Powoli coraz większą rolę zaczynają w nim odgrywać źródła odnawialne, ale także gazowe. W roku pandemii krajowa produkcja spada szybciej niż zapotrzebowanie, a tę lukę wypełnia import energii. Polska pozostaje najdroższym rynkiem w regionie – czytamy w dokumencie”.

Czytaj więcej

Polska sprzedała na aukcji uprawnienia do emisji CO2, po 41,52 euro/EUA

„Polska sprzedała na aukcji na giełdzie EEX łącznie 2.575.000 uprawnień do emisji CO2, po cenie 41,52 euro/EUA - poinformowała giełda EEX”.

Czytaj więcej

Musimy zwiększyć wydatki na OZE, jeśli chcemy uniknąć katastrofy klimatycznej

„Zapobieżenie katastrofalnym zmianom klimatu wymaga zwiększenia planowanych inwestycji w czystą energię do poziomu 131 bilionów dolarów - informuje Reuters, powołując się na Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej”.

Czytaj więcej