odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Czas na liberalizację ustawy odległościowej
  • PSEW: cieszy zrozumienie argumentów za zmianą ustawy odległościowej
  • Bat na emisje CO2 poza Unią ma wejść w życie do 2023 roku
  • Ruszają prace zespołu do spraw ubóstwa energetycznego

Czas na liberalizację ustawy odległościowej

„Żywotnym interesem polskiego przemysłu jest zwiększanie krajowej generacji w źródłach o najniższych kosztach wytwarzania. Przemysłowi odbiorcy energii elektrycznej, w rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie upatrują szansy na ograniczenie postępującego gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej, który następuje w wyniku rosnących cen uprawnień do emisji CO2 (EUA)”.

Czytaj więcej

PSEW: cieszy zrozumienie argumentów za zmianą ustawy odległościowej

„Cieszy zrozumienie argumentów za zmianą tzw. ustawy odległościowej, blokującej budowę turbin wiatrowych - tak Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej komentuje zapowiedź wicepremiera Gowina o 3-4 GW nowych mocy wiatrowych jako efektu złagodzenia ustawy”.

Czytaj więcej

Bat na emisje CO2 poza Unią ma wejść w życie do 2023 roku

„Parlament Europejski obradował na temat mechanizmu zwanym podatkiem od śladu węglowego, czyli CBAM. Domaga się wprowadzenia go do 2023 roku”.

Czytaj więcej

Ruszają prace zespołu do spraw ubóstwa energetycznego

„W ministerstwie klimatu i środowiska został powołany zespół do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce. Jego celem ma być wypracowanie mechanizmów pomocy oraz zdefiniowanie i określenie granic ubóstwa energetycznego, a także identyfikacja instrumentów, które niwelują to zjawisko. Powołanie tego zespołu to początek prac merytorycznych nad koncepcją zastąpienia doraźnych powszechnych rekompensat za rosnące ceny energii, kompleksowymi rozwiązaniami”.

Czytaj więcej