odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Sejm za zmianą ustaw "środowiskowych"
  • Firmy mówią, że są zrównoważone i ekologiczne. Czy ktoś to sprawdza?
  • Pompy ciepła trafiają pod polskie strzechy
  • Zjednoczona Prawica kłóci się o rezerwę węglową, ale Polacy i tak za nią zapłacą

Sejm za zmianą ustaw "środowiskowych"

„Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustaw o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Posłowie uwzględnili tylko poprawki zgłoszone w II czytaniu przez PiS”.

Czytaj więcej

Firmy mówią, że są zrównoważone i ekologiczne. Czy ktoś to sprawdza?

„"Ekologiczna" i "neutralna klimatycznie" może być żywność, energia, kosmetyki i właściwie wszystko, co sobie wymyślimy. Komisja Europejska planuje uregulować ten obszar, ale na razie konsumenci muszą polegać na zdrowym rozsądku”.

Czytaj więcej

Pompy ciepła trafiają pod polskie strzechy

„Zaczął się boom na czyste ogrzewanie. Sprzedaż powietrznych pomp ciepła, wykorzystywanych do ogrzewania domów i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, na polskim rynku w ubiegłym roku podwoiła się. Czy pompy ciepła powtórzą sukces fotowoltaiki i równie szybko trafią pod polskie strzechy?”.

Czytaj więcej

Zjednoczona Prawica kłóci się o rezerwę węglową, ale Polacy i tak za nią zapłacą

„Wydzielenie aktywów węglowych niezbędne do reformy górnictwa oraz energetyki w celu stworzenia rezerwy pod pieczą państwa także staje się przedmiotem sporu w Zjednoczonej Prawicy. Niezależnie od jego rozstrzygnięcia za bezpieczeństwo energetyczne zapłacimy wszyscy z własnej kieszeni”.

Czytaj więcej