odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Minister klimatu członkiem komisji MAE
  • Polska dostanie o połowę mniej środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
  • Naszym celem jest budowa niskoemisyjnej gospodarki
  • Strategia energetyczna jest, ale nadal jej nie ma

Minister klimatu członkiem komisji MAE

„Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka został członkiem stworzonej przez Międzynarodową Agencję Energetyczną komisji, która zajmie się analizą skutków transformacji energetycznej”.

Czytaj więcej

Polska dostanie o połowę mniej środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

„Polska mogła otrzymać do 3,5 mld euro w ramach budżetu unijnego oraz Funduszu Odbudowy. Wypłata połowy tych środków będzie jednak warunkowa. Polska dostanie o połowę mniej środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji”.

Czytaj więcej

Naszym celem jest budowa niskoemisyjnej gospodarki

„Transformacja energetyczna oraz rozwój odnawialnych źródeł energii to główny temat rozmów podczas 21. Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego "PowerPol". W wydarzeniu, które odbyło się 22 lutego 2021 r., udział wziął wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska”.

Czytaj więcej

Strategia energetyczna jest, ale nadal jej nie ma

„Polska ma strategię energetyczną, ale cóż z tego, jeżeli za chwilę może ją znowu zmienić pod naporem różnych grup interesów. Spór w Zjednoczonej Prawicy dezorganizuje politykę państwa w tym zakresie”.

Czytaj więcej