odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • W ub. roku 33 terawatogodziny energii sprzedane poza obligiem giełdowym
  • Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński o implementacji Europejskiego Zielonego Ładu
  • Wyzwaniem polityki energetycznej - wypełnienie luki po węglu
  • Polska polityka energetyczna do 2040 r. mało ambitna
  • Ogólnokrajowy system handlu uprawnieniami do emisji w Chinach

W ub. roku 33 terawatogodziny energii sprzedane poza obligiem giełdowym

„W 2020 r. w ramach obliga giełdowego, czyli obowiązku publicznej sprzedaży energii na Towarowej Giełdzie Energii, sprzedano ok. 25 terawatogodzin, zaś poza obligiem - na podstawie dopuszczonych przepisami odstępstw - 33 terawatogodziny - wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE)”.

Czytaj więcej

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński o implementacji Europejskiego Zielonego Ładu

„W trakcie zorganizowanej przez Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie Gospodarki Niemieckiej debaty "Green Deal in Poland: Framework, Roadmap and Chances" wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński mówił o realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce. W spotkaniu online, które odbyło się 17 lutego 2021 r., uczestniczyło około 70 osób, w tym prezesi niemieckich firm i przedsiębiorcy”.

Czytaj więcej

Wyzwaniem polityki energetycznej - wypełnienie luki po węglu

„W perspektywie 2030 roku największym wyzwaniem dla energetyki będzie wypełnienie luki po węglu - ocenia prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera. Jej zdaniem, przyjęta w lutym przez rząd Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. nie odpowiada na wszystkie pytania w tym zakresie”.

Czytaj więcej

Polska polityka energetyczna do 2040 r. mało ambitna

„Założenia polskiej polityki energetycznej do roku 2040 są mało ambitne, ale dokument jest krokiem w dobrą stronę - wskazywali niektórzy przedstawiciele branży odnawialnych źródeł energii podczas debaty na Europejskim Kongresie Gospodarczym”.

Czytaj więcej

Ogólnokrajowy system handlu uprawnieniami do emisji w Chinach

„Chiny są światowym liderem pod względem wielkości emisji gazów cieplarnianych. W 2019 r. były odpowiedzialne za 28 proc. (10,15 Gt CO2) globalnej emisji CO2. Od konferencji COP24 w Paryżu w 2015 r. Chiny zwiększyły zaangażowanie na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu - czytamy w najnowszym raporcie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami”.

Czytaj więcej