odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Czy URE bierze na celownik przedsiębiorców, którzy kupują prąd spoza sieci?
  • URE radzi ciepłownikom
  • Polska energetyka powinna dążyć do 100 procent OZE
  • Nowy europejski Bauhaus to recepta na zielone miasta
  • Polityka energetyczna jest zachowawcza w obszarze OZE
  • Chcemy jak najszybciej przyjąć kluczowe rozporządzenie dla offshore
  • Kiedy zawali się piramida pozwoleń na emisje CO2?

Czy URE bierze na celownik przedsiębiorców, którzy kupują prąd spoza sieci?

„Przemysłowcy coraz częściej zawierają umowy kupna energii z instalacji OZE, których nie ma w sieci energetycznej, nie wymagają koncesji ani opłat. URE ostrzega, że może to być obejście prawa. Ale nie ma żadnej podstawy do kwestionowania takich umów”.

Czytaj więcej

URE radzi ciepłownikom

„Urząd Regulacji Energetyki opublikował dwa poradniki dla przedsiębiorców zainteresowanych wytwarzaniem energii i ciepła w kogeneracji”.

Czytaj więcej

Polska energetyka powinna dążyć do 100 procent OZE

„100 procent z OZE jest sporym wyzwaniem przy polskich warunkach, ale w dłuższej perspektywie czasowej jest to cel, do którego powinniśmy dążyć i który jest osiągalny – mówi Małgorzata Kasprzak z ośrodka analitycznego Ember”.

Czytaj więcej

Nowy europejski Bauhaus to recepta na zielone miasta

„Miasta europejskie także znajdą się pod wpływem Europejskiego Zielonego Ładu za pośrednictwem projektu nowego europejskiego Bauhausu. – Chodzi o to, by nasze miasta były bardziej zielone, przyjazne dla środowiska i klimatu, a także o to, aby nasze domy były bardziej ekologiczne i zasobooszczędne – tłumaczy prof. Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, obecnie członek Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim”.

Czytaj więcej

Polityka energetyczna jest zachowawcza w obszarze OZE

„Polityka energetyczna Polski do 2040 roku jest zachowawcza w obszarze odnawialnych źródeł energii - ocenił Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE”.

Czytaj więcej

Chcemy jak najszybciej przyjąć kluczowe rozporządzenie dla offshore

„Pracujemy nad rozporządzeniem w sprawie ceny maksymalnej dla morskich farm wiatrowych. Minister Klimatu i Środowiska powołał w tym celu Zespół do spraw przygotowania metodyki wyliczenia ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskich farmach wiatrowych i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącą podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda - powiedział w rozmowie z portalem OffshoreNews.pl Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska, pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii”.

Czytaj więcej

Kiedy zawali się piramida pozwoleń na emisje CO2?

„Ceny pozwoleń na emisje CO2 rosną w szybkim tempie, szczególnie od 2018 roku, kiedy Komisja Europejska nadała im status instrumentu finansowego pozwalając na spekulację tymi pozwoleniami. Analiza materialna rzeczywistego zapotrzebowania i podaży wskazuje na cenę równowagi około 15-20 euro/Mg, jednak już obecnie pozwolenia te osiągają cenę około 40 euro/Mg. Niektóre prognozy wskazują na możliwość osiągnięcia 100 euro/Mg do końca obecnego roku. Czasem trafiają mi się do recenzji „naukowe” artykuły przewidujące ceny 300 euro/Mg plus w ciągu kilku lat – pisze prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej”.

Czytaj więcej