odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Krajowy Plan Odbudowy trafi do konsultacji do końca lutego, a do Komisji do końca kwietnia
  • Polska sprzedała na aukcji uprawnienia do emisji CO2, po cenie 37,70 euro/EUA
  • W ciągu dekady co trzecia MWh wyprodukowanej energii będzie pochodzić z OZE
  • Krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2020 r.
  • W marcu rozpoczęcie procesu prenotyfikacji programu transformacji górnictwa w KE
  • Chcemy skutecznie konkurować stawiając na polski przemysł, polską myśl technologiczną

Krajowy Plan Odbudowy trafi do konsultacji do końca lutego, a do Komisji do końca kwietnia

„Polska przedstawi Krajowy Plan Odbudowy do końca kwietnia. Przedstawi jego szczegółowe założenia do konsultacji pod koniec lutego. Potem ma trafić do Komisji Europejskiej do końca kwietnia”.

Czytaj więcej

Polska sprzedała na aukcji uprawnienia do emisji CO2, po cenie 37,70 euro/EUA

„Polska sprzedała na aukcji na giełdzie EEX łącznie 2.575.000 uprawnień do emisji CO2, po cenie 37,70 euro/EUA - poinformowała giełda EEX”.

Czytaj więcej

W ciągu dekady co trzecia MWh wyprodukowanej energii będzie pochodzić z OZE

„Przed nami transformacja, które spowoduje, że w ciągu najbliższych 10 lat co trzecia MWh wyprodukowanej energii elektrycznej będzie pochodzić z jednostek odnawialnych, a offshore odegra tu kluczową rolę - podkreślił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka”.

Czytaj więcej

Krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2020 r.

„Według danych podawanych przez PSE zapotrzebowanie na energie w Polsce w roku 2020 wyniosło 165,5 TWh, tzn. było niższe od zapotrzebowania w roku 2019 o 3,9 TWh (-2,28 proc.). Informacje te opatrzone są komentarzem: Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych”.

Czytaj więcej

W marcu rozpoczęcie procesu prenotyfikacji programu transformacji górnictwa w KE

„Resort aktywów państwowych chciałby do końcu lutego zakończyć rozmowy ze związkowcami na temat umowy społecznej dla górnictwa, by w marcu rozpocząć proces prenotyfikacji programu dla tego sektora w Komisji Europejskiej - poinformował wiceminister aktywów Artur Soboń”.

Czytaj więcej

Chcemy skutecznie konkurować stawiając na polski przemysł, polską myśl technologiczną

„Paliwem przyszłości ma być wodór - twierdzi Ireneusz Zyska w rozmowie z Radiem Wnet wskazując, że w Ministerstwach Klimatu, Rozwoju i Finansów trwały prace zakończone wypracowaniem strategii wykorzystania w energetyce tego surowca. Będzie on pochodził z paliw kopalnianych. Obecnie opracowywana jest technologia wytwarzania niskoemisyjnego wodoru”.

Czytaj więcej