odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Jest nowa strategia energetyczna, ale zaraz może nie być premiera
  • Wiceprezes TGE został członkiem zarządu międzynarodowego stowarzyszenia giełd energii
  • Solidarna Polska i Forum Energii krytykują strategię energetyczną przyjętą przez rząd
  • Polska i Francja rozmawiały o budowie atomu oraz jego obronie w Europie

Jest nowa strategia energetyczna, ale zaraz może nie być premiera

„Polska ma wreszcie nową strategię energetyczną, ale może stracić premiera, jeśli przeciwnicy Mateusza Morawieckiego użyją sporu o energetykę do wysadzenia go ze stanowiska”.

Czytaj więcej

Wiceprezes TGE został członkiem zarządu międzynarodowego stowarzyszenia giełd energii

„Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii, został w styczniu br. wybrany na członka Zarządu APEx. APEx (Association of Power Exchanges) jest międzynarodowym stowarzyszeniem zrzeszającym giełdy energii. Obecnie w jej strukturze jest 46 organizacji z całego świata”.

Czytaj więcej

Solidarna Polska i Forum Energii krytykują strategię energetyczną przyjętą przez rząd

„Dwa bieguny dyskusji o polityce energetycznej Polski krytykują projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, zwany strategią energetyczną, który został przyjęty przez rząd”.

Czytaj więcej

Polska i Francja rozmawiały o budowie atomu oraz jego obronie w Europie

„Polacy i Francuzi rozmawiali w Warszawie o możliwości współpracy przy realizacji polskiego programu jądrowego oraz obronie atomu na arenie europejskiej”.

Czytaj więcej