odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Kurtyka: "pracujemy nad ustawą mającą zmniejszać ubóstwo energetyczne"
  • Ile Polacy płacą za brak atomu?
  • Zintegrowanie rosnącej liczby rozproszonych źródeł OZE będzie wyzwaniem
  • Parlament Europejski zgadza się na produkcję wodoru z gazu ziemnego
  • Transformacja energetyczna to problem całej gospodarki

Kurtyka: "pracujemy nad ustawą mającą zmniejszać ubóstwo energetyczne"

„Pracujemy nad projektem ustawy mającej chronić odbiorców najbardziej wrażliwych na podwyżki cen prądu. Chcemy ograniczyć skalę ubóstwa energetycznego w Polsce - zadeklarował w czwartkowej rozmowie z Radiem Plus minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka”.

Czytaj więcej

Ile Polacy płacą za brak atomu?

„Trudno się dziwić, że energia elektryczna w Polsce drożeje, skoro już teraz cena uprawnień do emisji CO2 wynosi 35 euro za tonę. Ten haracz spada na społeczeństwo i gospodarkę. Co zmieni budowa elektrowni jądrowej?”.

Czytaj więcej

Zintegrowanie rosnącej liczby rozproszonych źródeł OZE będzie wyzwaniem

„Sektor energetyczny stoi dziś przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym związanym m.in. z potrzebą integracji rosnącej liczby źródeł rozproszonych OZE, koniecznością zwiększenia elastyczności systemu elektroenergetycznego oraz automatyzacją procesów – ocenia prezes URE Rafał Gawin”.

Czytaj więcej

Parlament Europejski zgadza się na produkcję wodoru z gazu ziemnego

„Posłowie Parlamentu Europejskiego przyjęli projekt KE dotyczący zezwolenia na wykorzystywanie gazu ziemnego do produkcji wodoru, zanim powszechne w użytku staną się technologie zeroemisyjne”.

Czytaj więcej

Transformacja energetyczna to problem całej gospodarki

„– Proces transformacji klimatyczno-energetycznej wykroczył poza walkę o środowisko naturalne i stał się złożonym problemem, angażującym wszystkie sektory gospodarki – ocenia prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala”.

Czytaj więcej