odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Odbiorcy energii: Zniesienie obliga giełdowego nie pomoże, a może zaszkodzić
  • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznaje rację Polsce w sprawie skargi na konkluzje BAT dla energetyki
  • Mieszanie łyżeczką w opłatach mocowych
  • PSE otrzymały decyzję środowiskową dla linii 400 kV Kozienice – Miłosna
  • Będziemy mieli rewolucję na rynku energii. Ale najpierw musimy mieć sam rynek

Odbiorcy energii: Zniesienie obliga giełdowego nie pomoże, a może zaszkodzić

„Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) skomentowało zniesienie obliga giełdowego na rynku energii elektrycznej i skutki tej decyzji dla konsumentów”.

Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznaje rację Polsce w sprawie skargi na konkluzje BAT dla energetyki

„W opublikowanym dziś wyroku w sprawie skargi Polski na konkluzje BAT dla sektora energetycznego Trybunał Sprawiedliwości UE unieważnia decyzję Komisji Europejskiej. Jednocześnie TSUE utrzymuje czasowo konkluzje BAT w mocy dając KE rok na wydanie nowej decyzji i przyjęcie jej zgodnie z prawem”.

Czytaj więcej

Mieszanie łyżeczką w opłatach mocowych

„Minister Klimatu i Środowiska prowadzi rozmowy z KE na temat zmiany systemu opłat mocowych. Zmiana naliczania opłat nie zmieni całkowitego kosztu rynku mocy szacowanego na 5,5 mld zł rocznie, który ponoszą odbiorcy energii elektrycznej. Wprowadzony rynek mocy blokuje rozwój energetyki na ponad 20 lat. Zmiany w systemie opłat niewiele pomogą, tak jak od samego mieszania łyżeczką herbata nie będzie słodsza”.

Czytaj więcej

PSE otrzymały decyzję środowiskową dla linii 400 kV Kozienice – Miłosna

„Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna, podały realizujące tę inwestycję Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Budowa linii przewidziana jest na lata 2021-2023”.

Czytaj więcej

Będziemy mieli rewolucję na rynku energii. Ale najpierw musimy mieć sam rynek

„Do tej pory Polska pozostawała białą plamą na europejskiej mapie, a sam rynek detaliczny i opcje dla klientów są co najmniej słabe, jeśli nie nawet beznadziejne. Co zmieni Centralny System Informacji o Rynku Energii?”.

Czytaj więcej