odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • UE wezwie do rezygnacji z paliw kopalnych
  • Polska energetyka w 2020 r. trzy razy bardziej emisyjna niż średnia UE
  • Pieniądze z nowego budżetu UE mogą trafić do Polski w tym roku
  • Prezydent podpisał ustawę o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej
  • Resort klimatu zapewnia, że nowe prawo energetyczne przyniesie korzyści firmom i KSE
  • Importujemy coraz więcej prądu i... ratujemy sąsiadów eksportem

UE wezwie do rezygnacji z paliw kopalnych

„Dziś ma zostać ogłoszony wspólny komunikat ministrów krajów Unii Europejskiej wzywający do globalnej rezygnacji z węgla w energetyce i zaprzestania subwencjonowania surowców kopalnych”.

Czytaj więcej

Polska energetyka w 2020 r. trzy razy bardziej emisyjna niż średnia UE

„W 2020 r. produkcja energii elektrycznej z OZE w UE po raz pierwszy była wyższa niż z paliw kopalnych. Emisja towarzysząca produkcji jednostki energii elektrycznej w Polsce była trzy razy wyższa od średniej unijnej - wynika z najnowszego raportu think-tanku Ember”.

Czytaj więcej

Pieniądze z nowego budżetu UE mogą trafić do Polski w tym roku

„Zakładamy, że pieniądze z nowego budżetu UE trafią do polskiej gospodarki jeszcze w tym roku - powiedziała PAP wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Zaznaczyła, że będzie to zależało nie tylko od starań Polski, ale także od postępu prac KE. Z puli polityki spójności 30 proc. ma być przeznaczone na kwestie klimatyczne związane m.in. z ochroną środowiska, gospodarką niskoemisyjną, gospodarką w obiegu zamkniętym”.

Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej

„Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych - poinformowała w piątek kancelaria prezydenta. Ustawa zawiera ramy regulacyjne dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku”.

Czytaj więcej

Resort klimatu zapewnia, że nowe prawo energetyczne przyniesie korzyści firmom i KSE

„Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, to nie tylko propozycje korzystnych rozwiązań dla odbiorcy końcowego i jego aktywizacja na rynku energii, wszechstronna ochrona konsumenta czy przepisy likwidujące dotychczasowe bariery w rozwoju magazynów energii. – Propozycja MKiŚ to także szereg pozytywnych zmian dla przedsiębiorstw energetycznych oraz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Nowe przepisy są aktualnie przedmiotem prac Sejmu”.

Czytaj więcej

Importujemy coraz więcej prądu i... ratujemy sąsiadów eksportem

„W 2020 roku wzrósł import energii elektrycznej z Czech, Szwecji, Niemiec, Słowacji i Ukrainy, osiągając rekordowe 13,1 TWh netto. Na zakup prądu za granicą wydaliśmy ok. 3 mld zł. Zdarzają się już chwile, gdy bez importu groziłoby nam wprowadzenie stopni zasilania, ale nie brakuje też godzin, w których to nasi sąsiedzi potrzebują naszej pomocy”.

Czytaj więcej