odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Dzisiaj poznamy projekt strategii wodorowej
  • PSEW o decyzji Senatu ws. offshore: historyczny moment, kluczowa ustawa
  • Badanie dla MKiŚ: Polacy za rozwojem lądowych farm wiatrowych
  • Wiatraki będą mogły stanąć bliżej domów
  • W ciągu 20 lat Polskę czeka transformacja energetyczna
  • PSE: wyższe zużycie i produkcja energii elektrycznej w grudniu 2020 r.
  • Minister środowiska Niemiec chce znacznego zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Dzisiaj poznamy projekt strategii wodorowej

„Projekt polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 dzisiaj zostanie przekazany do szerokich konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych”.

Czytaj więcej

PSEW o decyzji Senatu ws. offshore: historyczny moment, kluczowa ustawa

„Senat w środę jednogłośnie poparł ustawę o wsparciu dla morskich farm wiatrowych. Trafi ona teraz do prezydenta. To historyczny moment i ustawa kluczowa dla całej gospodarki - ocenia Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej”.

Czytaj więcej

Badanie dla MKiŚ: Polacy za rozwojem lądowych farm wiatrowych

„Około 85 proc. respondentów popiera rozwój lądowych farm wiatrowych, a 76 proc. badanych chciałoby używać energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych - wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych dot. energii wiatrowej (lądowej i morskiej), przeprowadzonego w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska”.

Czytaj więcej

Wiatraki będą mogły stanąć bliżej domów

„Resort rozwoju zapowiada prace nad projektem, który umożliwi ucieczkę od zasady 10H, hamującej inwestycje w elektrownie wiatrowe. Branża obawia się, że proponowane rozwiązania nie wystarczą”.

Czytaj więcej

W ciągu 20 lat Polskę czeka transformacja energetyczna

„W ciągu 20 lat Polskę czeka kompletna, podzielona na etapy transformacja energetyczna połączona z dywersyfikacją źródeł - powiedział w środę minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas polsko-izraelskiej konferencji dot. ochrony środowiska i energii”.

Czytaj więcej

PSE: wyższe zużycie i produkcja energii elektrycznej w grudniu 2020 r.

„W grudniu 2020 r., w porównaniu do analogicznego miesiąca rok wcześniej, produkcja energii elektrycznej brutto w Polsce wzrosła o prawie 5,4 proc., a zużycie było wyższe o prawie 4,3 proc. - wynika z danych opublikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W całym ubiegłym roku produkcja krajowa brutto energii elektryczne spadła o prawie 4,1 proc. a zużycie o 2,3 proc.”.

Czytaj więcej

Minister środowiska Niemiec chce znacznego zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

„By zrealizować wyznaczone cele klimatyczne, Niemcy muszą do 2030 r. uzyskać dodatkową produkcję 100 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co wymaga znacznej rozbudowy tego sektora - oświadczyła w środę niemiecka minister środowiska Svenja Schulze. W 2020 r. Niemcy zużyły 544 TWh energii elektrycznej”.

Czytaj więcej