odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Poprawki komisji do Prawa energetycznego
  • Więcej „zielonych” mocy wytwarzania, to warunek utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki
  • Mieszkańcy Polski gotowi działać na rzecz jakości powietrza
  • MK o realizacji PPEJ: administracja działa terminowo; opóźnienia po stronie inwestora
  • Przewiduje się, że globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2020 r. spadnie o ok. 2 proc.

Poprawki komisji do Prawa energetycznego

„Sejmowa komisja energii, klimatu i aktywów rozpatrzyła w piątek i pozytywnie rekomendowała projekt zmiany Prawa energetycznego, komisja wprowadziła szereg poprawek, kolejne mają się pojawić w II czytaniu projektu”.

Czytaj więcej

Więcej „zielonych” mocy wytwarzania, to warunek utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki

„Ministerstwo rozwoju powołało w listopadzie 2020 roku zespół parlamentarny ds. gospodarki zeroemisyjnej i Nowego Zielonego Ładu. Minister Jadwiga Emilewicz uważa, że więcej „zielonych” mocy wytwarzania, to warunek utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki”.

Czytaj więcej

Mieszkańcy Polski gotowi działać na rzecz jakości powietrza

„Na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie ubiegłego roku zostały przeprowadzone badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dotyczące jakości powietrza. Wyniki badań wskazują między innymi, że 65 proc. mieszkańców Polski jest skłonnych zastąpić własny samochód na rzecz bardziej ekologicznego w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w swoim mieście”.

Czytaj więcej

MK o realizacji PPEJ: administracja działa terminowo; opóźnienia po stronie inwestora

„Administracja rządowa i inne instytucje terminowo realizują program energetyki jądrowej, poważne opóźnienia w realizacji harmonogramu wystąpiły po stronie inwestora - stwierdza Ministerstwo Klimatu i Środowiska w opublikowanym w piątek sprawozdaniu z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) za lata 2016-2019”.

Czytaj więcej

Przewiduje się, że globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2020 r. spadnie o ok. 2 proc.

„Pierwszy w historii raport dotyczący rynku energii elektrycznej ("Electricity Market Report -December 2020"), przygotowany przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA) koncentruje się na rozwoju sytuacji na światowych rynkach energii elektrycznej w związku z pandemią Covid-19 i obejmuje ocenę trendów w 2020 r. oraz prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną, podaży, mocy i emisji na 2021 r., zarówno w skali globalnej, jak i w wybranych krajach”.

Czytaj więcej