odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Bez poprawek do ustawy o offshore w senackiej komisji
  • Rząd planuje przyjąć strategię wodorową w I kwartale 2021 r.
  • Energetyka wiatrowa potrzebuje systemowego wsparcia, a nie ciągłej dyskusji
  • Wybory prezydenckie w USA nie spowodują zmiany w zakresie planów rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej
  • W Niemczech w 2020 r. spadek zużycia i produkcji energii elektrycznej, ale OZE w górę

Bez poprawek do ustawy o offshore w senackiej komisji

„Senacka komisja nadzwyczajna ds. klimatu opowiedziała się w poniedziałek za przyjęciem bez poprawek ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej. Dodatkowo Senat wystąpi z oddzielną inicjatywą ustawodawczą, by poprawić znalezione w ustawie nieścisłości”.

Czytaj więcej

Rząd planuje przyjąć strategię wodorową w I kwartale 2021 r.

„Rząd na I kwartał 2021 r. planuje uchwałę w sprawie przyjęcia "Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r." (PSW) - wynika z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów”.

Czytaj więcej

Energetyka wiatrowa potrzebuje systemowego wsparcia, a nie ciągłej dyskusji

„Projekt nowelizacji ustawy odległościowej, która praktycznie zablokowała możliwość rozwoju lądowych farm wiatrowych niebawem zostanie zaprezentowana. Fakt ten i samą ustawę komentuje dr Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energii Odnawialnej”.

Czytaj więcej

Wybory prezydenckie w USA nie spowodują zmiany w zakresie planów rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej

Minister Kurtyka: „Wybory prezydenckie w USA nie zakłócą współpracy Waszyngtonu z Warszawą w zakresie planów rozwoju własnego sektora energetyki jądrowej”.

Czytaj więcej

W Niemczech w 2020 r. spadek zużycia i produkcji energii elektrycznej, ale OZE w górę

„W ubiegłym roku zużycie energii elektrycznej w Niemczech spadało o 3,2 proc. natomiast produkcja była niższa o 5,2 proc., ale elektrowni bazujące na odnawialnych źródłach zwiększyły produkcję. Zdecydowanie spadł natomiast niemiecki eksport energii elektrycznej”.

Czytaj więcej