odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Prezes URE zatwierdził zmiany regulaminu rynku mocy
  • 2021 r. może być w Polsce rokiem mikroenergetyki wiatrowej
  • W ciągu dwóch dekad wyłączymy 70 proc. starych bloków energetycznych
  • Rekord importu prądu do Polski pobity

Prezes URE zatwierdził zmiany regulaminu rynku mocy

Zmiany są podyktowane koniecznością doprecyzowania postanowień i wyjaśnieniu wątpliwości interpretacyjnych związanych z procesami:

  • certyfikacji ogólnej, certyfikacji do aukcji, zastąpienia jednostek
  • redukcji zapotrzebowania planowanych, monitorowania umów mocowych,
  • wykonywania obowiązku mocowego oraz rozliczeń na rynku mocy.

Czytaj więcej

2021 r. może być w Polsce rokiem mikroenergetyki wiatrowej

W 2021 r. można liczyć na wprowadzenie na rynek przez polską firmę innowacyjnej mikroturbiny wiatrowej - uważa Polski Instytut Ekonomiczny.

Wskazuje, że największym rywalem mikroturbin wiatrowych są panele fotowoltaiczne oraz niskokosztowe technologie związane z paliwami kopalnymi.

Czytaj więcej

W ciągu dwóch dekad wyłączymy 70 proc. starych bloków energetycznych

Transformacja polskiej energetyki staje się coraz bardziej paląca i nie wynika tylko z kwestii klimatycznych, ale również z powodu jej wieku - podkreślił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Dodał, że w ciągu 20 lat trzeba będzie wyłączyć ok. 70 proc. bloków.

Czytaj więcej

Rekord importu prądu do Polski pobity

Już niemal połowę zużycia energii elektrycznej gospodarstw domowych w Polsce pokrywamy za pomocą energii sprowadzonej od naszych sąsiadów. W minionym roku import ratował nas też przed wprowadzeniem stopni zasilania.

Czytaj więcej