odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • System aukcyjny dla OZE wydłużony
  • 2020 rok w górnictwie w cieniu pandemii i perspektywy wygaszania kopalń
  • Wielka Brytania i Euratom podpisują umowę o współpracy w dziedzinie energii jądrowej
  • Przesłanie dyrektor WNA: Spojrzenie w światła 2021 roku

System aukcyjny dla OZE wydłużony

„Pozytywna decyzja KE to dodatkowy czas dla przedsiębiorców na przygotowanie ofert do przyszłorocznych aukcji OZE. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do jeszcze większej podaży zgłaszanych projektów”.

Czytaj więcej

2020 rok w górnictwie w cieniu pandemii i perspektywy wygaszania kopalń

„Jak wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, po 10 miesiącach tego roku krajowe wydobycie węgla kamiennego było mniejsze niż w porównywalnym okresie przed rokiem o ok. 7 mln ton, a sprzedaż węgla spadła o ok. 6,2 mln ton. Od początku roku do końca października kopalnie wydobyły ok. 44,5 mln ton węgla (wobec 51,5 mln ton rok wcześniej), a sprzedały ok. 42,7 mln ton (wobec ok. 48,9 mln ton). Cały 2020 r. górnictwo może zamknąć produkcją rzędu 54 mln ton, wobec ponad 61,6 mln ton w 2019 r”.

Czytaj więcej

Wielka Brytania i Euratom podpisują umowę o współpracy w dziedzinie energii jądrowej

„Jest to porozumienie odrębne od szerszej Umowy o handlu i współpracy między Wielką Brytanią a UE) która została również ogłoszona 24 grudnia i którą zatwierdzili ambasadorzy z 27 państw członkowskich UE, umożliwiając jej wejście w życie 1 stycznia. Brytyjscy prawodawcy powrócą do Izby Gmin, niższej izby parlamentu, aby głosować nad tak zwaną umową handlową po Brexicie”.

Czytaj więcej

Przesłanie dyrektor WNA: Spojrzenie w światła 2021 roku

„W 2021 r. czeka nas ciężka praca w sektorze jądrowym, a ja jestem gotowa zakasać rękawy. W końcu potencjał energii jądrowej - zarówno ten zrealizowany, jak i dotąd niewykorzystany - może naprawdę zrewolucjonizować świat, w którym żyjemy”.

Czytaj więcej