odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Projekt liberalizacji ustawy odległościowej może zostać przedstawiony w styczniu lub lutym 2021 roku
  • Kolejny rekord produkcji elektrowni wiatrowych w Polsce
  • Harmonizacja projektów reaktorów jądrowych
  • Uranu wystarczy do zaspokojenia potrzeb energetyki jądrowej

Projekt liberalizacji ustawy odległościowej może zostać przedstawiony w styczniu lub lutym 2021 roku

„W najbliższym czasie zostanie przedstawiony wniosek o wpis tego projektu do wykazu prac Rady Ministrów, a na przełomie stycznia i lutego 2021 roku mają rozpocząć się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe”.

Czytaj więcej

Kolejny rekord produkcji elektrowni wiatrowych w Polsce

„Jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ubiegłą niedzielę w osiemnastej godzinie doby elektrownie wiatrowe wyprodukowały 5,729 GWh energii elektrycznej. Oznacza to, że dotychczasowy rekord z 6 grudnia br., kiedy to również w osiemnastej godzinie doby elektrownie wiatrowe wygenerowały 5,675 GWh energii elektrycznej, został pobity”.

Czytaj więcej

Harmonizacja projektów reaktorów jądrowych

„System licencjonowania elektrowni jądrowych powinien zostać zracjonalizowany, aby promować wdrażanie na szeroką skalę nowych reaktorów po konkurencyjnych kosztach”.

Czytaj więcej

Uranu wystarczy do zaspokojenia potrzeb energetyki jądrowej

„Światowe zasoby uranu są wystarczające, aby zagwarantować długoterminowe, zrównoważone wykorzystanie energii jądrowej. Jednak trwająca pandemia COVID-19 i związany z tym spadek produkcji przemysłowej oraz niedawne ograniczenia produkcji i poszukiwań uranu mogą wpłynąć na jego dostawy”.

Czytaj więcej