odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Wiadomo kiedy pierwsza aukcja uprawnień do emisji CO2 w przyszłym roku
  • Ustawa o offshore nie wejdzie w życie od 1 stycznia 2021
  • GIIP - ogólnodostępna platforma do publikacji informacji wewnętrznych REMIT przeszła pierwszą fazę oceny przez ACER
  • Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie przyszłorocznych aukcji OZE
  • Uprawnienia EUA w listopadzie zyskały na wartości 23 proc

Wiadomo kiedy pierwsza aukcja uprawnień do emisji CO2 w przyszłym roku

„Zgodnie z opublikowanym kalendarzem, aukcje uprawnień emisji w 2021 r. rozpoczną się od niemieckiej aukcji EUA 29 stycznia 2021 r. Pierwsza europejska akcja odbędzie się 1 lutego, a w imieniu Polski 3 lutego”.

Czytaj więcej

Ustawa o offshore nie wejdzie w życie od 1 stycznia 2021

„Z harmonogramu prac Senatu wynika, że najbliższe posiedzenie odbędzie się 11, 12 i 13 stycznia 2021 r., a Komisja Nadzwyczajna do Spraw Klimatu zajmie się ustawą 4 stycznia. Jeśli Senat przyjmie ustawę bez poprawek, to w połowie stycznia Sejm może ją przyjąć bez poprawek i dalej trafi do podpisu Prezydenta RP w drugiej połowie stycznia. Jeśli prezydent nie zgłosi wątpliwości i ją podpisze, to wówczas może ona wejść w życie 1 lutego”.

Czytaj więcej

GIIP - ogólnodostępna platforma do publikacji informacji wewnętrznych REMIT przeszła pierwszą fazę oceny przez ACER

„20 listopada 2020 r. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) opublikowała list otwarty3 mający na celu wsparcie uczestników hurtowego rynku energii w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z Rozporządzenia REMIT w świetle pandemii Covid-19”.

Czytaj więcej

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie przyszłorocznych aukcji OZE

„Rada Ministrów 16 grudnia przyjęła w trybie obiegowym rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r”.

Czytaj więcej

Uprawnienia EUA w listopadzie zyskały na wartości 23 proc

„Listopad był miesiącem, w którym ceny uprawnień EUA odrobiły z nawiązką wszystkie spadki z października. I znów dominującą cechą dla tego rynku w czasach pandemii koronawirusa była wysoka zmienność - ceny pomiędzy minimum a maksimum wahały się na poziomie blisko 5,5 euro, co jest wynikiem najwyższym od czerwca i ósmym w tym roku, kiedy wskaźnik ten przekracza poziom ok. 4 euro”.

Czytaj więcej