odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Gowin: kontynuujemy projekt rozwoju energetyki jądrowej
  • MAP powołał Zespół ds. konsolidacji spółek sektora paliwowo-gazowego
  • Resort klimatu przeznaczy 800 mln zł m.in. na punkty ładowania dla elektryków
  • Porozumienie w Radzie w sprawie finansowania ITER
  • Rusza projekt ponownego wykorzystania aktywów elektrowni węglowych (RECPP)

Gowin: kontynuujemy projekt rozwoju energetyki jądrowej

„W Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej powstaje Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Kilka miesięcy temu zapadła decyzja, aby ten plan powstawał oddolnie. Teraz wybierane z nich są te o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Szanując te decyzje - choć ich nie podejmowałem, bo wówczas byłem poza rządem - myślę, że bardzo ważne jest, abyśmy tworząc Krajowy Plan Odbudowy uwzględniali perspektywę zarysowaną przez Komisję Europejską".

Czytaj więcej

MAP powołał Zespół ds. konsolidacji spółek sektora paliwowo-gazowego

„Do jego zadań należy „prowadzenie prac dotyczących konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-gazowego, obejmującej Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Grupę Lotos S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., w ramach wykonywania przez Ministra Aktywów Państwowych praw z akcji tych spółek należących do Skarbu Państwa".

Czytaj więcej

Resort klimatu przeznaczy 800 mln zł m.in. na punkty ładowania dla elektryków

„Pomoc finansowa będzie mogła być skierowana do sektora MŚP, do dużych firm jak i do samorządów oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych”.

Czytaj więcej

Porozumienie w Radzie w sprawie finansowania ITER

„Ambasadorzy państw członkowskich osiągnęli w piątek porozumienie polityczne w sprawie wniosku dotyczącego dalszego finansowania Projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej”.

Czytaj więcej

Rusza projekt ponownego wykorzystania aktywów elektrowni węglowych (RECPP)

„Projekt RECPP służyć ma wykorzystaniu infrastruktury pozostałej po sukcesywnie odstawianych na trwale elektrowniach, tak aby tworzyć nowe perspektywy dla regionów energetyki węglowej znajdujących się w okresie przejściowym, co wpisuje się w działania Sprawiedliwej Transformacji”.

Czytaj więcej