odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

 • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
 • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
 • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Porozumienie paryskie kończy pięć lat. Oto jego wzloty i upadki
 • Polska z trzecią produkcją energii z wiatru w Europie
 • Weto pozbawiłoby Polskę środków na transformację energetyczną
 • 30 mld euro grantów dla Polski za zgodę na neutralność klimatyczną i nie tylko?
 • Wyższy cel redukcji emisji CO2 i swoboda państw w doborze technologii w energetyce w szkicu konkluzji RE
 • Rekord poboru mocy w Polsce pobity... dzięki uczniom
 • Kontynuacja trendu wzrostowego cen uprawnień do emisji CO2
 • W lutym lub marcu pokażemy perspektywy dla węgla brunatnego

Porozumienie paryskie kończy pięć lat. Oto jego wzloty i upadki

„W sobotę przypada piąta rocznica podpisania porozumienia paryskiego. Przełomowa umowa, która zdefiniowała współczesną politykę klimatyczną, do tej pory miała dość wyboistą karierę”.

Czytaj więcej

Polska z trzecią produkcją energii z wiatru w Europie

„Wietrzny początek tygodnia przywiał rekordową ilość prądu z farm wiatrowych. Polska wskoczyła na trzecie miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji energii z wiatru”.

Czytaj więcej

Weto pozbawiłoby Polskę środków na transformację energetyczną

„Trwają negocjacje nowego budżetu unijnego, który ma uwzględniać środki na transformację energetyczną. Chociaż są przecieki o wstępnym porozumieniu, Polska wciąż bierze pod uwagę możliwość zawetowania budżetu. Krzysztof Hetman ostrzega, że pozbawiłaby się w ten sposób tych pieniędzy”.

Czytaj więcej

30 mld euro grantów dla Polski za zgodę na neutralność klimatyczną i nie tylko?

„W cieniu dyskusji o praworządności, przywódcy Unii Europejskiej będą chcieli uzgodnić nowy unijny cel redukcji emisji na 2030 rok, który ma zostać podwyższony z 40 do 55 procent. Jeśli osiągną porozumienie, UE będzie w stanie przedłożyć Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu wkład zaktualizowany, ustalony na szczeblu krajowym, przed końcem 2020 roku. To jedna strona dyskusji. Druga to instrumenty finansowe, które mają pozwolić osiągnąć cel redukcji. Zgoda na podwyższenie celu klimatycznego, może być pierwszą „przepustką” do środków na transformację energetyczną. Druga „wejściówka” to zgoda na neutralność klimatyczną do 2050 roku”.

Czytaj więcej

Wyższy cel redukcji emisji CO2 i swoboda państw w doborze technologii w energetyce w szkicu konkluzji RE

„Będziemy podnosić nasze ambicje klimatyczne w sposób, który pobudzi trwały wzrost gospodarczy, stworzy miejsca pracy, zapewni korzyści zdrowotne i środowiskowe dla obywateli UE oraz przyczyni się do długoterminowej globalnej konkurencyjności gospodarki unijnej – czytamy w fragmencie projektu konkluzji Rady Europejskiej poświęconym polityce klimatycznej. Autorzy dokumentu uznali również „prawo państw członkowskich do decydowania o własnym miksie energetycznym i do wyboru najbardziej odpowiednich technologii”. To zapisy ważne dla Polski”.

Czytaj więcej

Rekord poboru mocy w Polsce pobity... dzięki uczniom

„W polskim system elektroenergetycznym nie ma już śladów zastoju wywołanego epidemią. W czwartek, 10 grudnia, chwilowe zapotrzebowanie na moc było najwyższe w historii i wyniosło 26,8 GW. To efekt lekkich mrozów, rekordowej produkcji przemysłu, rosnącej popularności paneli fotowoltaicznych i… zdalnego nauczania”.

Czytaj więcej

Kontynuacja trendu wzrostowego cen uprawnień do emisji CO2

„Od początku listopada ceny uprawnień do emisji pozostają w trendzie wzrostowym. Informacje o szczepionce napływające od koncernu farmaceutycznego Pfeizer rozbudziły duże nadzieje inwestorów i na wszystkich rynkach zarówno finansowych jak i surowców obserwowaliśmy duże wzrosty”.

Czytaj więcej

W lutym lub marcu pokażemy perspektywy dla węgla brunatnego

„W lutym lub marcu 2021 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych spodziewa się zaprezentować wyniki prac dot. przyszłości zarządzania sektorem energetyki opartej o węgiel brunatny - zasygnalizował w czwartek wiceszef MAP Artur Soboń”.

Czytaj więcej