odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • W listopadzie narastały rozpiętości cenowe pomiędzy poszczególnymi rynkami węgla
  • Energetyka jądrowa pozostanie kluczowym źródłem energii
  • Sektor "zielonego handlu" stanie się po pandemii filarem odbudowy światowej gospodarki
  • Trwają konsultacje taksonomii unijnej. Czy inwestycje gazowe będą finansowane?

W listopadzie narastały rozpiętości cenowe pomiędzy poszczególnymi rynkami węgla

„W listopadzie narastały rozpiętości cenowe pomiędzy poszczególnymi rynkami węgla - wynika z opracowania Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP)”.

Czytaj więcej

Energetyka jądrowa pozostanie kluczowym źródłem energii

„Energetyka jądrowa pozostanie kluczową częścią systemu dostaw energii we Francji, powiedział we wtorek prezydent Emmanuel Macron. Prezydent Francji przekazał w ten sposób poparcie dla przemysłu jądrowego, choć jak wiadomo jest on zwolennikiem zmniejszenia dominację energetyki jądrowej jako źródła energii elektrycznej”.

Czytaj więcej

Sektor "zielonego handlu" stanie się po pandemii filarem odbudowy światowej gospodarki

„Wart 1,5 bln dol. sektor "zielonego handlu" stanie się po pandemii filarem odbudowy światowej gospodarki - wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny. Polska, która zajmuje odległe miejsce wśród najbardziej zielonych państw świata, jest jednym z największych eksporterów dóbr ekologicznych – dodaje”.

Czytaj więcej

Trwają konsultacje taksonomii unijnej. Czy inwestycje gazowe będą finansowane?

„Do 18 grudnia 2020 roku trwają publiczne konsultacje jednego z kluczowych dla polskiej transformacji aktów delegowanych Komisji Europejskiej w zakresie unijnego rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. rozporządzenie w sprawie taksonomii). Analiza opublikowanego pod koniec listopada projektu aktu delegowanego prowadzi do wniosku, że realizacja ścieżki transformacji energetycznej opartej na gazie ziemnym jako paliwie przejściowym może być znacznie utrudniona”.

Czytaj więcej