odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Zmiana ram polityki klimatycznej zagraża osiągnięciu celu na 2030 rok
  • Postaramy się zyskać społeczną akceptację w regionach najbardziej narażonych na skutki transformacji
  • Ruszają prace nad ogólnopolskim spisem urządzeń grzewczych
  • Propozycja na szczyt UE, by Unia podniosła swój cel klimatyczny do 55 proc.
  • Co zmieni ustawa offshore 3.0?
  • CBAM, czyli spór u wrót Europy, który może uderzyć w dostawy z Rosji

Zmiana ram polityki klimatycznej zagraża osiągnięciu celu na 2030 rok

„Dzisiaj nieformalna grupa robocza ds. Środowiska w Radzie UE omówi dodatkowe redukcje emisji w sektorach poza systemem handlu uprawnieniami do emisji (non-ETS). Organizacje pozarządowe ostrzegają, że proponowane przez Komisję Europejską zmiany w instrumentach prawnych określających strukturę polityki klimatycznej Unii są ryzykowne. Ich wprowadzenie zagraża realizacji celów w zakresie redukcji emisji. Może też skutkować przeniesieniem obciążeń na uboższych obywateli”.

Czytaj więcej

Postaramy się zyskać społeczną akceptację w regionach najbardziej narażonych na skutki transformacji

„Przeciwdziałanie kryzysom gospodarczym i klimatycznym, poprzez wdrażanie rozwiązań związanych z odpowiedzialnością środowiskową, działania biznesowe oraz współpracę z administracją publiczną to główne tematy spotkania "Climate Positive - Agenda 2021", zorganizowanego 25 listopada 2020 r. przez UN Global Compact. W dyskusji uczestniczyli minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka i wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński”.

Czytaj więcej

Ruszają prace nad ogólnopolskim spisem urządzeń grzewczych

„Wczoraj powołany został komitet sterujący projektem Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który będzie realizowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w latach 2020-2023. W ramach ZONE powstanie m.in. centralna ewidencja źródeł ogrzewania. Jej utworzenie umożliwia podpisana kilka dni temu przez prezydenta nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji”.

Czytaj więcej

Propozycja na szczyt UE, by Unia podniosła swój cel klimatyczny do 55 proc.

„UE ograniczy emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. - zapisy takiej treści znalazły się w projekcie wniosków na grudniowy szczyt szefów państw i rządów "27".

Czytaj więcej

Co zmieni ustawa offshore 3.0?

„Ustawa o rozwoju morskich farm wiatrowych ponownie nie została przyjęta przez Radę Ministrów po prawie dwóch miesiącach oczekiwania. Wiele z tych zapisów wciąż budzi kontrowersje i będzie wymagało doprecyzowania na poziomie Parlamentu”.

Czytaj więcej

CBAM, czyli spór u wrót Europy, który może uderzyć w dostawy z Rosji

„Trwa spór o mechanizm mający narzucić obciążenia polityki klimatycznej na partnerów zagranicznych Unii Europejskiej, czyli CBAM. Rosjanie wchodzą do gry, bo to być albo nie być dla dostaw ich ropy, gazu i wodoru, na przykład przez Nord Stream 2”.

Czytaj więcej