odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • CEEP opublikowało raport analizujący rosnące koszty systemowe w kontekście zielonej transformacji
  • Rząd przyjął projekt o centralnym systemie informacji o rynku energii, ale ustawa offshore nadal czeka
  • Spadek cen gazu ziemnego dla gospodarstwa domowych w UE w pierwszym półroczu 2020 r.
  • Wzrost ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce w pierwszym półroczu '20

CEEP opublikowało raport analizujący rosnące koszty systemowe w kontekście zielonej transformacji

„Central Europe Energy Partners opublikowało analizę zmienności kosztów utrzymania systemów elektroenergetycznych w związku z masowym rozwojem niesterowalnych źródeł energii, takich jak elektrownie wiatrowe i słoneczne. Koszty te są pomijane w debacie o Europejskim Zielonym Ładzie, choć mają bezpośrednie przełożenie na ceny detaliczne energii dla odbiorców końcowych”.

Czytaj więcej

Rząd przyjął projekt o centralnym systemie informacji o rynku energii, ale ustawa offshore nadal czeka

„Rząd przyjął we wtorek projekt zmiany Prawa energetycznego, zakładający m. in. budowę centralnego systemu informacji o rynku energii. Jak wynika z informacji CIR, Rada Ministrów nie przyjęła natomiast projektu ustawy o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej”.

Czytaj więcej

Spadek cen gazu ziemnego dla gospodarstwa domowych w UE w pierwszym półroczu 2020 r.

„W pierwszej połowie 2020 r. ceny gazu ziemnego gospodarstw domowych spadły w 18 z 24 państw członkowskich UE, w tym w Polsce. Największy spadek cen gazu odnotowano na Łotwie, a największy wzrost w Holandii”.

Czytaj więcej

Wzrost ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce w pierwszym półroczu '20

„Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce w pierwszej połowie 2020 roku wzrosły o 12,94 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego - podał we wtorek Eurostat”.

Czytaj więcej