odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Raport wskazuje na poprawę jakości powietrza w UE; kilka państw ma problem z pyłem zawieszonym
  • Projekt ustawy o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej we wtorkowych planach rządu
  • Rząd zajmie się projektem m. in. o budowie centralnego systemu informacji o rynku energii
  • Rekordowe stężenie gazów cieplarnianych mimo pandemii i lockdownów
  • Nadpodaż projektów PV w małym koszyku aukcyjnym

Raport wskazuje na poprawę jakości powietrza w UE; kilka państw ma problem z pyłem zawieszonym

„W ciągu dekady nastąpiła wyraźna poprawa jakości powietrza w Europie, odnotowywanych jest mniej zgonów związanych z zanieczyszczeniami - wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska. Kilka państw w tym Polska, ma problemy szczególnie z pyłem zawieszonym”.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej we wtorkowych planach rządu

„Rząd we wtorek ma po raz kolejny zająć się projektem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. 28 października Rada Ministrów zleciła dodatkowe opinie projektu pod kątem bezpieczeństwa i zwalczania korupcji”.

Czytaj więcej

Rząd zajmie się projektem m. in. o budowie centralnego systemu informacji o rynku energii

„Rząd we wtorek ma zająć się projektem zmiany Prawa energetycznego, zakładającym m. in. budowę centralnego systemu informacji o rynku energii czy wprowadzanie inteligentnych liczników energii - wynika z porządku posiedzenia Rady Ministrów”.

Czytaj więcej

Rekordowe stężenie gazów cieplarnianych mimo pandemii i lockdownów

„Stężenie gazów cieplarnianych osiągnęło nowy rekord w 2019 r. i wzrasta nadal w tym roku, mimo spodziewanych spadków emisji z powodu pandemii koronawirusa i towarzyszących jej ograniczeń - poinformowała w poniedziałek Światowa Organizacja Meteorologiczna”.

Czytaj więcej

Nadpodaż projektów PV w małym koszyku aukcyjnym

„Instytut Energetyki Odnawialnej szacuje, że w tegorocznej aukcji OZE dla źródeł PV do 1 MW konkurencja będzie równie duża lub większa niż w poprzedniej aukcji w grudniu 2019 r. IEO spodziewa się, że tzw. "mały koszyk" aukcyjny w 2020 roku także zostanie przepełniony ofertami i wystąpi nadpodaż projektów”.

Czytaj więcej