odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Opublikowano pierwszą część reformy rynku bilansującego
  • Szczepionka na Covid-19 poprawiła nastroje na rynku CO2
  • W resorcie klimatu i środowiska powstał zespół, by promować m.in. kogenerację z odpadów
  • System regulacji rynku energii zapewnia pełną swobodę rozwoju
  • KE opublikowała raport w sprawie EU ETS

Opublikowano pierwszą część reformy rynku bilansującego

„Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska zawierające pierwszą część reformy rynku bilansującego energii elektrycznej opublikowano w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje przewidują szerszy dostęp do tego rynku, nie tylko dużych elektrowni, ale i innych podmiotów”.

Czytaj więcej

Szczepionka na Covid-19 poprawiła nastroje na rynku CO2

„Po przeprowadzonej dwa tygodnie temu w imieniu Polski aukcji uprawnień do emisji dwutlenku węgla, ceny jednostek EUA poszły zdecydowanie w górę. Niewątpliwie po tym jak wcześniej wiadomości o rosnącej liczbie zachorowań na Covid-19 wpływały na spadek cen, od ponad tygodnia informacja o szczepionce na koronawirusa mocno wspiera notowania. Dzisiejsza aukcja potwierdziła dobre nastroje kupujących”.

Czytaj więcej

W resorcie klimatu i środowiska powstał zespół, by promować m.in. kogenerację z odpadów

„W MKiŚ powstał zespół, którego celem będzie promocja wykorzystania odpadów m.in. w kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji ciepła i energii energetycznej”.

Czytaj więcej

System regulacji rynku energii zapewnia pełną swobodę rozwoju

Prezes URE: „System regulacji funkcjonujący obecnie na rynku energii elektrycznej w moim przekonaniu zapewnia pełną swobodę rozwoju rynku. Dalsze uwolnienie rynku może odbyć się wyłącznie w trybie ustawowym, podobnie jak miało to miejsce na rynku gazu".

Czytaj więcej

KE opublikowała raport w sprawie EU ETS

„Komisja Europejska przyjęła roczne sprawozdanie w sprawie funkcjonowania europejskiego rynku emisji dwutlenku węgla (EU ETS). Sprawozdanie obejmuje ubiegły rok, ale zawarto w nim również informacje związane z funkcjonowaniem unijnego rynku uprawnień w roku 2020”.

Czytaj więcej