odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Naimski: Atom i gaz są ważnymi elementami współpracy Polski z USA
  • Guibourgé-Czetwertyński: Polska chce sprawiedliwej reformy systemu handlu emisjami
  • Biden chce neutralności klimatycznej USA do 2050 roku, zielonego wodoru i SMR
  • Trump odwołał prezesa Federalnej Komisji Regulacji Energetyki
  • "Mój prąd" będzie kontynuowany, choć z modyfikacjami

Naimski: Atom i gaz są ważnymi elementami współpracy Polski z USA

„Dialog Polski z USA obejmuje kilka istotnych aspektów współpracy. To między innymi dostawy gazu skroplonego do naszego kraju i kwestie związane z bezpieczeństwem sieci. Istotnym elementem jest także współpraca w dziedzinie technologii jądrowych, energetycznych”.

Czytaj więcej

Guibourgé-Czetwertyński: Polska chce sprawiedliwej reformy systemu handlu emisjami

„Dyskusja o zmianach w ETS jest w praktyce elementem dyskusji o zmianie celu redukcyjnego na 2030 rok. Dlatego już teraz chcielibyśmy zasugerować kierunki reformy systemu i nadać ton przyszłorocznej dyskusji o zmianach w ETS. Widzimy potrzebę zmian, gdyż obecny ETS, będąc głównym narzędziem redukcji emisji w UE, nie zawiera optymalnego mechanizmu alokacji uprawnień. Tym samym środki zamiast zostać skierowane na inwestycje tam, gdzie potrzeby są największe i gdzie mogłyby się przyczynić do największych redukcji, są przeznaczane na zakup uprawień i to po coraz wyższych cenach. Kiedy już zostanie zaproponowana reforma przez Komisję Europejską w czerwcu 2021 r., będziemy dalej dyskutować w gronie wszystkich państw członkowskich, ale liczymy, że już teraz nasze pomysły i tok myślenia znajdą odzwierciedlenie w propozycji, którą w połowie przyszłego roku przestawi KE”.

Czytaj więcej

Biden chce neutralności klimatycznej USA do 2050 roku, zielonego wodoru i SMR

„Nowy prezydent USA Joe Biden wraz z wiceprezydent Kamalą Harris przedstawił w Internecie program „Przywrócić przywództwo Ameryki”, w którym walka ze zmianami klimatu znalazła prominentne miejsce. Narzędzia to między innymi dążenie do neutralności klimatycznej USA do 2050 roku oraz inwestycje w zielony wodór i SMR”.

Czytaj więcej

Trump odwołał prezesa Federalnej Komisji Regulacji Energetyki

„W przeciwieństwie do prezydenta USA, który nieugięcie popiera wykorzystywanie paliw kopalnych, Chatterjee niedawno poparł politykę wspierającą energetykę odnawialną, m.in. w zakresie systemów fotowoltaicznych na dachach i elektromobilności”.

Czytaj więcej

"Mój prąd" będzie kontynuowany, choć z modyfikacjami

„Obecnie do Funduszu w +Moim prądzie+ wpływa nawet 1,4 tys. wniosków o dotację dziennie. Z kwartału na kwartał moc zainstalowana w mikroinstalacjach PV rośnie o kilkaset MW. W grudniu 2018 r. było to 500 MW, teraz jest to ok. 2,7 GW. Docelowo ma być to ok. 4 GW. Z kolei uruchomione dotacje pokrywają ok. 20 proc. inwestycji i z zainwestowanego 1 mld zł, generujemy 5 mld zł".

Czytaj więcej