odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Miejskie systemy elektroenergetyczne stały się kluczowym elementem strategii łagodzenia zmian klimatycznych
  • Jak dostosowywać energetykę w Polsce do wymogów europejskiego Zielonego Ładu?
  • Francuski EDF chce się pozbyć atomu
  • Dofinansowanie na polskie technologie wodorowe i magazyny energii

Miejskie systemy elektroenergetyczne stały się kluczowym elementem strategii łagodzenia zmian klimatycznych

„Według ostatniego raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) "Rise of Renewables in Cities", miasta mają duży udział w globalnej emisji CO2, jednak oferują również możliwości ich ograniczenia i rozwój przyszłej infrastruktury odpornej na zmiany klimatu”.

Czytaj więcej

Jak dostosowywać energetykę w Polsce do wymogów europejskiego Zielonego Ładu?

„O przyszłości energetyki warto rozmawiać bez względu na to kto zadaje pytania, a kto udziela odpowiedzi. Taką filozofią w swoim projekcie Transformacja2050 kieruje się Veolia, której prezes Frederic Faroche zaprosił dziennikarzy na „odwrócone wywiady”. Ich uczestnicy rozmawiali m.in o tym w jaki sposób dostosowywać branżę w Polsce do wymogów Europejskiego Zielonego Ładu, jakie rozwiązania wdrażać i – w końcu – kto za to zapłaci”.

Czytaj więcej

Francuski EDF chce się pozbyć atomu

„Francuski energetyczny gigant EDF prawdopodobnie wkrótce zostanie podzielony. Na początku grudnia mijają dwa miesiące, jakie francuski rząd i Komisja Europejska dali sobie na uzgodnienie przyszłości EDF”.

Czytaj więcej

Dofinansowanie na polskie technologie wodorowe i magazyny energii

„Dofinansowanie na komercjalizację technologii umożliwiających budowanie niskoemisyjnego, rozproszonego systemu energetycznego zostanie uruchomione przez NFOŚiGW w programie Nowa Energia. Narodowy Fundusz ma ponadto ogłosić start programu dofinansowania na zakup autobusów elektrycznych i wodorowych. Budżety obu programów mają sięgnąć w sumie aż 3,8 mld zł”.

Czytaj więcej