odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Brukselski wątek atomu w Polsce
  • MRPiT planuje inwestycje w energetykę, głównie offshore, w ramach odbudowy gospodarki
  • KE ogłosiła konsultacje w sprawie aktualizacji EU ETS
  • Prezes URE spotkał się z dyrektorem ACER
  • Mechanizm pomocowy dla górnictwa trzeba powiązać z ceną rynkową

Brukselski wątek atomu w Polsce

„Polski program budowy elektrowni jądrowej od lat obfituje w wiele znaków zapytania. Wśród niewielu pewnych elementów jest konieczność uwzględnienia unijnych ram prawnych, przede wszystkim zasad udzielania pomocy państwa. Nie da się przeprowadzić tej inwestycji z pominięciem Brukseli. Inwestycje w atom należą do najdroższych w energetyce, dlatego w przypadku Polski bez zaangażowania finansowego państwa nie będzie ona możliwa. Zatem niezbędna będzie akceptacja wybranego modelu przez Komisję Europejską”.

Czytaj więcej

MRPiT planuje inwestycje w energetykę, głównie offshore, w ramach odbudowy gospodarki

„Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej otrzymało na początku października 1198 projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy będącego instrumentem Funduszu Odbudowy. Dotyczą one różnych dziedzin, w tym energetyki i ochrony środowiska. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) opublikowało listę 20 projektów, wśród których znalazł się m.in. Fundusz Energetyki Morskiej, którego celem ma być długoterminowe wsparcie, finansujące 30-50 procent kosztów inwestycji. Resort przewiduje także inne projekty”.

Czytaj więcej

KE ogłosiła konsultacje w sprawie aktualizacji EU ETS

„Komisja Europejska ogłosiła w czwartek 29 października konsultacje w sprawie nadchodzących zmian w przepisach na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w UE”.

Czytaj więcej

Prezes URE spotkał się z dyrektorem ACER

„Christian Zinglersen, dyrektor unijnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) zawitał dzisiaj do Polski. Prezes URE Rafał Gawin zaprosił go do rozmowy o najważniejszych wyzwaniach stojących przed polskim rynkiem energii oraz działaniach zaplanowanych w ramach transformacji sektora”.

Czytaj więcej

Mechanizm pomocowy dla górnictwa trzeba powiązać z ceną rynkową

"Wiele wskazuje na to, że wsparcie dla górnictwa odbędzie się na drodze decyzji indywidualnej, w oparciu o traktaty" - powiedział Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych oraz pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".

Czytaj więcej