odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Coraz więcej wątpliwości w sprawie obliga
  • Chcemy, aby wodór stabilizował polską energetykę i przemysł
  • WEC opublikował najnowszy ranking systemów energetycznych
  • Unijna strategia metanowa. Jakich zmian można się spodziewać?
  • Atom doświadczalny jest traktowany po macoszemu, choć wsparłby dekarbonizację
  • Fala renowacji domów ogarnie Polskę

Coraz więcej wątpliwości w sprawie obliga

„Zwolnienie wytwórców z obowiązku hurtowej sprzedaży energii przez giełdę ma w zamyśle rządzących ograniczyć import energii elektrycznej, czego domagały się górnicze związki. Na rynku jest jednak obawa, czy taki właśnie będzie efekt”.

Czytaj więcej

Chcemy, aby wodór stabilizował polską energetykę i przemysł

„Obecne cele redukcji emisji CO2 już teraz są ambitne. Aby osiągnąć wyższe cele, potrzebujemy instrumentów wsparcia. Energetyka, przemysł i transport powinny mieć do dyspozycji narzędzia, które umożliwią realizację nowych celów – powiedział Wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas debaty Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego poświęconej unijnym celom redukcji emisji”.

Czytaj więcej

WEC opublikował najnowszy ranking systemów energetycznych

„Światowa Rada Energetyczna (World Energy Council) opublikowała ranking Trilemma Index 2020, który ocenia funkcjonowanie systemów energetycznych w prawie 130 krajach z punktu widzenia trzech kryteriów: bezpieczeństwa energetycznego, kosztów energii dla odbiorców oraz wpływu na środowisko.

Czytaj więcej

Unijna strategia metanowa. Jakich zmian można się spodziewać?

„14 października tego roku Komisja Europejska przyjęła Strategię dot. redukcji emisji metanu. Ten 21-stronicowy dokument wyznacza ramy unijnej polityki w kwestii zmniejszania emisji drugiego najważniejszego gazu cieplarnianego w perspektywie 2030 i 2050 roku. W przeciwieństwie do walki z emisjami CO2, Unia może odegrać kluczową rolę w redukcji globalnych emisji metanu, wykorzystując swoją pozycję jako największego importera paliw kopalnych, głównie ropy naftowej i gazu ziemnego. Pierwszy pakiet propozycji legislacyjnych spodziewany jest w czerwcu 2021 roku”.

Czytaj więcej

Atom doświadczalny jest traktowany po macoszemu, choć wsparłby dekarbonizację

„Niestety, mimo oczywistego wyzwania w postaci zmian klimatu oraz rosnącej świadomości roli, jaką energetyka jądrowa odgrywa i ma nadal do odegrania w procesie ich ograniczania, badania nad zaawansowanymi technologiami jądrowymi wydają się nadal traktowane mocno po macoszemu”.

Czytaj więcej

Fala renowacji domów ogarnie Polskę

„Komisja Europejska ogłosiła Falę Renowacji - strategię, która ma znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków. Termomodernizacja, zeroemisyjne źródła ciepła, technologie "smart home" - to może dać w Polsce bezpośrednio 100 tys. miejsc pracy. Bruksela planuje też stopniowe zaostrzanie regulacji, by nawet stare domy spełniały minimalne standardy efektywności energetycznej”.

Czytaj więcej