odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Ustawa offshore powinna trafić do Sejmu przed końcem tygodnia
  • Sejm za poprawką Senatu do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji
  • KE listem odpowiada Polsce ws. wątpliwości wokół przyszłości odkrywki węgla brunatnego w Turowie
  • Rozwój OZE pozwoli na wykonanie przez Polskę skoku rozwojowego
  • Wielkopolska Wschodnia ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 roku
  • Bruksela nie stanie na przeszkodzie nowym elektrowniom jądrowym
  • Minister polskiego rządu kandydatem na szefa OECD

Ustawa offshore powinna trafić do Sejmu przed końcem tygodnia

„Ustawa offshore trafi do Sejmu w tym tygodniu - poinformował podczas Trendów Energetycznych 2020 pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Dodał, że zasada 10H - obowiązującą przy budowie na lądzie pozostanie”.

Czytaj więcej

Sejm za poprawką Senatu do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji

„Sejm zaakceptował w nocy z wtorku na środę poprawkę doprecyzowującą do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, jaką zaproponował Senat. Nowe prawo ma pomóc w walce ze smogiem usprawniając m.in. programy "Czyste powietrze" oraz "Stop smog".

Czytaj więcej

KE listem odpowiada Polsce ws. wątpliwości wokół przyszłości odkrywki węgla brunatnego w Turowie

„Jak czytamy w liście KE do Polski, "Komisja rozumie Państwa obawy dotyczące zachowania miejsc pracy w regionie oraz zapewnienia niezależności energetycznej Państwa kraju. Rolą Komisji Europejskiej na mocy Traktatów jest nadzorowanie wdrażania prawa Unii Europejskiej oraz podejmowanie środków w celu zapewnienia prawidłowego stosowania prawa unijnego przez państwa członkowskie”.

Czytaj więcej

Rozwój OZE pozwoli na wykonanie przez Polskę skoku rozwojowego

„Szanse i zagrożenia dla Polski wynikające z Zielonego Ładu w kontekście pandemii koronawirusa oraz transformacja gospodarki - to niektóre z zagadnień poruszonych podczas debaty tygodnika Wprost "Green Deal i co dalej?". W wideokonferencji, która odbyła się 26 października 2020 r., wziął udział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka”.

Czytaj więcej

Wielkopolska Wschodnia ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 roku

„Podczas wspólnego posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej oraz Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego zaprezentowana została Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Zakłada ona, że region, w którym około 4 tysiące osób pracuje w kopalniach węgla brunatnego i elektrowniach należących do ZE PAK, do 2040 roku osiągnie neutralność klimatyczną, a do 2030 roku nastąpi zaprzestanie eksploatacji węgla oraz jego wykorzystania w elektroenergetyce i ciepłownictwie”.

Czytaj więcej

Bruksela nie stanie na przeszkodzie nowym elektrowniom jądrowym

„Komisja Europejska "nie stanie na przeszkodzie" krajom, które zdecydują się na budowę nowych elektrowni jądrowych - powiedział Frans Timmermans”.

Czytaj więcej

Minister polskiego rządu kandydatem na szefa OECD

„Polski rząd zgłosił kandydaturę obecnego ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki na stanowisko sekretarza generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)”.

Czytaj więcej