odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Unijne przepisy o tzw. taksonomii rozstrzygną, dokąd popłyną prywatne inwestycje. Dla Polski to kolejny dylemat transformacji
  • Radykalizm ekologiczny mści się na Europie
  • Ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce najwyższe w Europie
  • Budowa energetyki atomowej przez Polskę będzie wymagała zgód KE
  • UE z porozumieniem ws. prawa klimatycznego, ale jeszcze nie ws. celu na 2030 r.
  • Polska proponuje UE utworzenie funduszu solidarności energetycznej
  • Japonia ma dziś ogłosić osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

Unijne przepisy o tzw. taksonomii rozstrzygną, dokąd popłyną prywatne inwestycje. Dla Polski to kolejny dylemat transformacji

„Czy elektrownie atomowe i gazowe w UE będą miały łatwy dostęp do taniego kapitału? O tym faktycznie zdecyduje Komisja Europejska w aktach prawnych wydanych w przyszłym roku. Na razie „bezpieczne” są wyłącznie źródła odnawialne”.

Czytaj więcej

Radykalizm ekologiczny mści się na Europie

„Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się dyskusja na temat stanu Unii Energetycznej. Głos w debacie zabrali, m.in. europosłowie Izabela Kloc i prof. Zdzisław Krasnodębski”.

Czytaj więcej

Ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce najwyższe w Europie

„Ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce są aktualnie najwyższe w Unii Europejskiej - informuje Ember, think tank zajmujący się klimatem. Jednocześnie autorzy raportu zwracają uwagę, że Polska stoi na czele tego rankingu od sześciu miesięcy”.

Czytaj więcej

Budowa energetyki atomowej przez Polskę będzie wymagała zgód KE

„Budowa energetyki jądrowej w zakładanej przez rząd formule będzie wymagała zgód Komisji Europejskiej na pomoc publiczną. Według branży jądrowej, jest za wcześnie, by przesądzać, jak Komisja podejdzie do polskiej propozycji pomocy dla energetyki jądrowej”.

Czytaj więcej

UE z porozumieniem ws. prawa klimatycznego, ale jeszcze nie ws. celu na 2030 r.

„Unijni ministrowie środowiska wypracowali na piątkowym posiedzeniu porozumienie ws. proponowanego europejskiego prawa o klimacie, zostawiając jednak decyzje dotyczące celu redukcji gazów cieplarnianych na 2030 r. dla szefów państw i rządów”.

Czytaj więcej

Polska proponuje UE utworzenie funduszu solidarności energetycznej

„Polska przedstawiła na forum UE propozycję utworzenia funduszu solidarności energetycznej, w ramach którego biedniejsze państwa członkowskie otrzymywałaby środki na ochronę gospodarstw domowych przed wzrostem cen energii w związku ze zwiększonymi ambicjami klimatycznymi”.

Czytaj więcej

Japonia ma dziś ogłosić osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

„Wszystko wskazuje, że Japonia ogłosi dziś cel osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Będzie to jedna z pierwszych decyzji premiera Yoshihide Sugę”.

Czytaj więcej