odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Dotacje do paliw kopalnych muszą się skończyć
  • Integracja hurtowych rynków energii elektrycznej w UE postępuje, ale zdolności transgraniczne są ograniczone
  • Wyzwania umów PPA sektora morskich farm wiatrowych

Dotacje do paliw kopalnych muszą się skończyć

„Unijna komisarz ds. energii Kadri Simson wezwała w czwartek kraje członkowskie UE do zaprzestania dotowania paliw kopalnych, które podważają politykę wspólnoty w walce ze zmianami klimatycznymi”.

Czytaj więcej

Integracja hurtowych rynków energii elektrycznej w UE postępuje, ale zdolności transgraniczne są ograniczone

„Integracja hurtowych rynków energii elektrycznej w Unii Europejskiej postępuje we właściwym kierunku - ocenia w najnowszym raporcie ACER, ale jednocześnie zwraca uwagę, że poziom transgranicznych zdolności przesyłowych dostępnych w handlu między państwami członkowskimi jest nadal niewystarczający”.

Czytaj więcej

Wyzwania umów PPA sektora morskich farm wiatrowych

„Morskie farmy wiatrowe to najmniej popularne projekty będące celem umów Power Purchase Agreement przez czas budowy i ryzyko opóźnień. Mimo to na Litwie doszło do podpisania takiego kontraktu w sprawie projektu offshore”.

Czytaj więcej