odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Bruksela wzięła metan na celownik
  • Polski rząd powinien zabiegać o wspieranie gazu w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
  • MAP pracuje nad nowelizacją ustawy o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym
  • W Monitorze Polskim ukazał się program polskiej energetyki jądrowej

Bruksela wzięła metan na celownik

„Komisja Europejska przedstawiła strategię metanową. Ma ona niewiele wspólnego z troską o klimat, nie mówiąc już o gospodarce”.

Czytaj więcej

Polski rząd powinien zabiegać o wspieranie gazu w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

„Unia Europejska była skłonna finansować gaz, czego przykładem były nakłady na rzecz terminalu gazowego w Świnoujściu, połączenia międzysystemowe czy Baltic Pipe. Teraz będzie coraz trudniej o środki tego typu. – Musimy sprostać pięciu elementom, aby dostać duże pieniądze na gaz – wskazał prof. Jerzy Buzek”.

Czytaj więcej

MAP pracuje nad nowelizacją ustawy o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym

„Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów”.

Czytaj więcej

W Monitorze Polskim ukazał się program polskiej energetyki jądrowej

„W Monitorze Polskim ukazała się uchwała w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą "Program polskiej energetyki jądrowej". Okres realizacji Programu ustala się na lata 2020-2033 (z perspektywą do 2040 roku), jednocześnie traci moc uchwała Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 roku o tej samej nazwie”.

Czytaj więcej