odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Burza o obligo giełdowe
  • Nowa strategia rozwoju miast z naciskiem na kwestie klimatyczne - pod koniec 2021 r.
  • Unijna strategia wodorowa to dopiero początek drogi
  • Jak Polska może przetrwać negocjacje z Brukselą o reformie górnictwa
  • UE przyspiesza walkę z emisjami

Burza o obligo giełdowe

„Na temat zapowiedzianego w porozumieniu z górniczymi związkami zawodowymi zniesienia obliga giełdowego na rynku energii elektrycznej pisze "Parkiet". Dziennik zwraca między innymi uwagę na duże uzależnienie TGE od funkcjonowania obliga oraz obawy uczestników rynku co do jego transparentności”.

Czytaj więcej

Nowa strategia rozwoju miast z naciskiem na kwestie klimatyczne - pod koniec 2021 r.

MFIPR: „Pod koniec 2021 r. ma zostać przygotowana aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej, która będzie kładła nacisk m.in. na kwestie związane z klimatem”.

Czytaj więcej

Unijna strategia wodorowa to dopiero początek drogi

„Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu” z lipca 2020 roku podsumowuje dotychczasowe działania i prognozuje rozwój wodoru nawet do 2050 roku. Tak naprawdę jest to dopiero początek drogi tego paliwa”.

Czytaj więcej

Jak Polska może przetrwać negocjacje z Brukselą o reformie górnictwa

„W ostatnim czasie, w związku z osiągniętym „Porozumieniem pomiędzy przedstawicielami Rządu a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”, wiele miejsca poświęca się w mediach ocenie jego zawartości. Brakuje natomiast szerszej merytorycznej dyskusji o możliwych scenariuszach nadchodzących, zapewne trudnych negocjacji z Brukselą. Celem tego artykułu jest nakreślenie prawdopodobnych zdarzeń w tym procesie, które wynikają z procesu decyzyjnego”.

Czytaj więcej

UE przyspiesza walkę z emisjami

„Unia Europejska ma ambicję, by zostać globalnym liderem transformacji energetycznej, co chce wykorzystać jako przewagę ekonomiczną nad pozostałymi graczami, którzy jeszcze nie obrali tak zdecydowanego kursu, ale uczynią to w przyszłości, kiedy Europa zdobędzie niezbędną technologię i doświadczenie. Żeby tak się stało, najpierw muszą zapaść polityczne decyzje, a o tych było głośno w ostatnich tygodniach”.

Czytaj więcej