odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Polska transformacja energetyczna – czas zakończyć spacer po linie
  • Walka Komisji z emisją metanu zacznie się od energetyki
  • Trwają prace nad ustawą prawo wodorowe. Ma być gotowe w III kwartale 2021 r.
  • Rząd zwolnił z pracami nad obiecanymi przepisami dla prosumentów
  • Polska zabiega w Brukseli o zmianę przepisów, tak aby umożliwiały one wsparcie bieżącej pracy kopalni PGG
  • Zapotrzebowanie na gaz ziemny na świecie spadło o około 4 proc.
  • Wiele na to wskazuje, że prawo klimatyczne zostanie przegłosowane w tym złym kształcie

Polska transformacja energetyczna – czas zakończyć spacer po linie

Maciej Burny: „Po ponad piętnastu latach udziału w unijnej polityce klimatycznej, krajowy sektor jest dziś nadal w początkowej fazie transformacji. Coraz bardziej bolesny jest poszerzający się do granic możliwości szpagat sektora, który opiera się równolegle na nodze „zielonej” i „czarnej”.

Czytaj więcej

Walka Komisji z emisją metanu zacznie się od energetyki

„Wczoraj do sieci wyciekł szkic nowej strategii wodorowej. Bruksela postuluje zbadanie poziomu emisji w energetyce na świecie”.

Czytaj więcej

Trwają prace nad ustawą prawo wodorowe. Ma być gotowe w III kwartale 2021 r.

„Trwają już prace nad ustawą prawo wodorowe, która ma wdrażać założenia tworzonej strategii energetycznej. Uwzględni listę projektów wodorowych do 2030 roku”.

Czytaj więcej

Rząd zwolnił z pracami nad obiecanymi przepisami dla prosumentów

„Ministerstwo Klimatu miało opracować rozporządzenia, które doprecyzują problematyczne kwestie związane z rozliczeniami energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów i spółdzielnie energetyczne. Mimo, że zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku nowelizacją ustawy o OZE, takie przepisy miały się pojawić w pierwszym kwartale tego roku, a w maju Ministerstwo pokazało nawet projekty odpowiednich rozporządzeń, to zbliża się koniec 2020 roku, a prace nad nimi nie zostały jeszcze sfinalizowane”.

Czytaj więcej

Polska zabiega w Brukseli o zmianę przepisów, tak aby umożliwiały one wsparcie bieżącej pracy kopalni PGG

„Polska zabiega już w Komisji Europejskiej o zmianę przepisów w taki sposób, aby umożliwiały wsparcie bieżącej pracy kopalni Polskiej Grupy Górniczej w zgodzie z umową ze związkami zawodowymi”.

Czytaj więcej

Zapotrzebowanie na gaz ziemny na świecie spadło o około 4 proc.

MAE: „W pierwszym półroczu 2020 roku zapotrzebowanie na gaz ziemny na świecie spadło o około 4 proc. Gwałtowny spadek popytu został zrównoważony bez zagrożenia bezpieczeństwa dostaw dzięki elastyczności rynku gazu skroplonego”.

Czytaj więcej

Wiele na to wskazuje, że prawo klimatyczne zostanie przegłosowane w tym złym kształcie

„Wiele na to wskazuje, że prawo klimatyczne zostanie przegłosowane w tym złym kształcie - oceniła w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" europosłanka Anna Zalewska (PiS)”.

Czytaj więcej