odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Dla zachowania standardów bezpieczeństwa potrzebne dodatkowe zdolności importu energii elektrycznej
  • Do końca roku chcemy opracować strategię separacji aktywów węglowych
  • TGE jest otwarta na handel wodorem
  • W PE większość chce podniesienia celu redukcji emisji gazów do 60 proc.
  • Można połączyć transformację klimatyczną z planem odbudowy gospodarki po pandemii
  • Powinniśmy myśleć o odbiorcach, którzy nie tylko konsumują energię, ale potrafią dać systemowi coś od siebie
  • Zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2021 roku powinno wynieść 155 TWh
  • Ministerstwo klimatu proponuje taryfy gwarantowane na rzecz rozwoju rynku biometanu w Polsce

Dla zachowania standardów bezpieczeństwa potrzebne dodatkowe zdolności importu energii elektrycznej

PSE: „Dla utrzymania standardów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, do końca 2021 r. konieczne jest utrzymanie dodatkowych zdolności importu energii elektrycznej”.

Czytaj więcej

Do końca roku chcemy opracować strategię separacji aktywów węglowych

Wiceminister Soboń: „Do końca roku chcemy opracować strategię separacji aktywów węglowych, która byłaby autorstwa ministerstwa aktywów państwowych i oficjalnym dokumentem rządowym”.

Czytaj więcej

TGE jest otwarta na handel wodorem

Czytaj więcej

W PE większość chce podniesienia celu redukcji emisji gazów do 60 proc.

„Większość w Parlamencie Europejskim chce podniesienia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 60 proc. - wynika z poprawek do prawa klimatycznego przyjętych przez europosłów. To więcej niż propozycja KE, która i tak jest mocno problematyczna dla Polski”.

Czytaj więcej

Można połączyć transformację klimatyczną z planem odbudowy gospodarki po pandemii

Minister Kurtyka: „Można połączyć transformację klimatyczną z planem odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa, w tym celu niezbędna jest mobilizacja znaczących środków”.

Czytaj więcej

Powinniśmy myśleć o odbiorcach, którzy nie tylko konsumują energię, ale potrafią dać systemowi coś od siebie

Rafał Gawin: „To, jak energetyka będzie wyglądała za 10 lat, zdecydują odbiorcy i przedsiębiorcy, nie będzie to efekt wyłącznie polityki i regulacji. Jeżeli chodzi o energetykę wielkoskalową, ze względu na zaangażowany kapitał, polityka i regulacje mają większe znaczenie. Kierunek w tym obszarze też jest jednak wyznaczony między innymi przez to, co się dzieje w Europie. Tempo zmian będzie determinowane przez regulacje unijne, bo od nich też zależy finansowanie inwestycji. UE mówi dzisiaj jasno, na jakie inwestycje będzie dawać pieniądze i w tym kierunku będzie się rozwijać energetyka".

Czytaj więcej

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2021 roku powinno wynieść 155 TWh

„Zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2021 roku powinno wynieść 155 TWh - podało PSE w "Analizie wystarczalności zasobów wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym dla okresu X 2020 - XII 2021".

Czytaj więcej

Ministerstwo klimatu proponuje taryfy gwarantowane na rzecz rozwoju rynku biometanu w Polsce

Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu: „System wsparcia biometanu jest obecny w dyskusji z branżą. Ministerstwo klimatu rozważa obecnie dwa modele dwukierunkowe. Chodzi początkowo o system feed-in tariff (taryfa gwarantowana) na wtłaczanie biometanu do sieci. Na kolejnym etapie resort myśli o systemie aukcyjnym, który jest kojarzony z systemem OZE”.

Czytaj więcej