odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Rynek mocy gotowy, ale nie do końca
  • Polska przeznaczy 50 miliardów euro na transformację energetyczną
  • Tchórzewski wątpi, żeby do 2030 roku 56 procent energii pochodziło z węgla
  • MAP wybrał doradcę do projektu przekształceń w sektorze elektroenergetycznym
  • Do końca roku projekt transformacji polskiej energetyki
  • W pierwszy kwartale 2021 r. strategia dla ciepłownictwa w Polsce
  • 25 proc. środków z nowej perspektywy UE - na cele klimatyczne

Rynek mocy gotowy, ale nie do końca

„Trzy miesiące przed terminem startu rynku mocy PSE zapewnia, że jest gotowe do uruchomienia go. Jednak dla zapewnienia pełnej przejrzystości mechanizmu konieczne będzie jeszcze znowelizowanie ustawy. Tymczasem TGE wskazuje na brak regulacji dotyczących wtórnego rynku mocy, które pozwoliłyby uruchomić go na giełdzie”.

Czytaj więcej

Polska przeznaczy 50 miliardów euro na transformację energetyczną

Minister Kurtyka: „Minister klimatu Michał Kurtyka wziął udział w wideokonferencji „Europejski Zielony Ład i wspólna polityka rolna: Dla zrównoważonej i neutralnej klimatycznie Europy”. – Do 2030 roku na transformację energetyczną i klimatyczną w naszym kraju przeznaczone zostanie 50 mld euro ze środków unijnych i krajowych”.

Czytaj więcej

Tchórzewski wątpi, żeby do 2030 roku 56 procent energii pochodziło z węgla

Były minister energii: „Jest nacisk ze strony Komisji Europejskiej, ale on jest prowadzony ze zrozumieniem. W Polsce mamy sporo środowisk, które są nadgorliwe w zakresie reformowania. Czy stać nas na wydanie 100 mld euro na transformację? Jest oczekiwanie ze strony KE, ale nie wiem czy to nasze zobowiązanie, aby przyspieszać z tempem zmian. Polskę stać na te inwestycje, ale trzeba o tym publicznie rozmawiać, trzeba porozumieć się ze społeczeństwem, w jakim stopniu ludzie są skłonni do większych płatności za prąd, aby przejść transformację, czyli zastępowanie niektórych źródeł energii jak elektrownie węglowe, które jeszcze mogą służyć na jakieś nowe źródła wytwarzania energii”.

Czytaj więcej

MAP wybrał doradcę do projektu przekształceń w sektorze elektroenergetycznym

„Zakończyliśmy proces wyboru doradcy w zakresie przekształceń w sektorze elektroenergetycznym. Wybranym doradcą został KPMG Advisory".

Czytaj więcej

Do końca roku projekt transformacji polskiej energetyki

Artur Soboń: „Projekt transformacji polskiej energetyki ma powstać do końca roku; wkrótce powoływane będą zespoły robocze do precyzyjnych ustaleń umowy społecznej z górnikami”.

Czytaj więcej

W pierwszy kwartale 2021 r. strategia dla ciepłownictwa w Polsce

„W pierwszym kwartale 2021 roku ma zostać przedstawiona strategia transformacji sektora ciepłowniczego w Polsce”.

Czytaj więcej

25 proc. środków z nowej perspektywy UE - na cele klimatyczne

Minister Jarosińska-Jedynak: „25 proc. środków z nowej perspektywy unijnej dedykujemy celom klimatycznym. Społeczna odpowiedzialność powinna przyświecać wszystkim organizacjom w przestrzeni publicznej, dlatego zespół promuje zasady społecznej odpowiedzialności także w administracji publicznej oraz na uczelniach wyższych".

Czytaj więcej