odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • We wrześniu zużycie i produkcja energii elektrycznej w górę
  • Ambitnym celom klimatycznym powinien towarzyszyć pakiet rozwiązań umożliwiających ich finansowanie
  • Zielone światło dla projektów energetycznych o wartości prawie 1 mld euro
  • Okresowość produkcji w warunkach niskiego popytu prowadzi do ujemnych cen energii
  • W tym tygodniu w PE głosowanie nad nowym celem redukcji emisji do 2030
  • Rynek bilansujący przejdzie zmianę. OZE na tym zyskają czy stracą?
  • Bezpieczeństwo źródeł dostaw energii to warunek wstępny stabilności regionu
  • Prawie 720 mln euro dofinansowania z CEF na synchronizację państw bałtyckich

We wrześniu zużycie i produkcja energii elektrycznej w górę

„W wrześniu po raz pierwszy od wielu miesięcy krajowe zużycie i produkcja energii elektrycznej były wyższe niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, spadła też skala wzrostu importu, który w tym roku osiągał rekordowe wartości”.

Czytaj więcej

Ambitnym celom klimatycznym powinien towarzyszyć pakiet rozwiązań umożliwiających ich finansowanie

Minister Kurtyka: „Ambitnym celom w zakresie ochrony środowiska i klimatu powinien towarzyszyć pakiet rozwiązań umożliwiających ich finansowanie. Jest to szczególnie istotne w przypadku mniej zamożnych regionów i krajów Unii Europejskiej, które z jednej strony mają najmniejszą zdolność do kreowania odpowiednich innowacji i wartości dodanej w tym obszarze, z drugiej strony ponoszą najwyższe koszty planowanych przedsięwzięć”.

Czytaj więcej

Zielone światło dla projektów energetycznych o wartości prawie 1 mld euro

„Państwa członkowskie UE zatwierdziły propozycję Komisji Europejskiej w sprawie zainwestowania 998 mln euro w kluczowe europejskie projekty dotyczące infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu "Łącząc Europę". Środki zostaną przeznaczone na 10 projektów”.

Czytaj więcej

Okresowość produkcji w warunkach niskiego popytu prowadzi do ujemnych cen energii

„W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. w Europie coraz częściej pojawiały ujemne ceny energii, a nadwyżka mocy na rynku skutkowała płaceniem konsumentom, a nie ponoszeniem przez nich opłat za korzystanie z energii elektrycznej”.

Czytaj więcej

W tym tygodniu w PE głosowanie nad nowym celem redukcji emisji do 2030

„We wtorek posłowie Parlamentu Europejskiego będą debatować nad wnioskiem KE w sprawie europejskiej ustawy klimatycznej, której celem jest przekształcenie politycznych obietnic dotyczących neutralności klimatycznej UE do 2050 w wiążące zobowiązania”.

Czytaj więcej

Rynek bilansujący przejdzie zmianę. OZE na tym zyskają czy stracą?

„Od stycznia ma wejść w życie pierwszy etap reformy rynku bilansującego. To najbardziej cenotwórczy z segmentów rynku energii. Nowe zasady wpłyną zwłaszcza na rozliczanie niesterowalnych źródeł OZE, które nie są w stanie dokładnie zabezpieczyć swojej produkcji. Sektor powinien już teraz zacząć inwestować w magazyny energii”.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo źródeł dostaw energii to warunek wstępny stabilności regionu

Premier: „Bezpieczeństwo źródeł dostaw energii to warunek wstępny stabilności regionu, energia to filar bezpieczeństwa”.

Czytaj więcej

Prawie 720 mln euro dofinansowania z CEF na synchronizację państw bałtyckich

„Prawie 720 mln euro unijnego dofinansowania dostaną projekty niezbędne do synchronizacji sieci energetycznych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej. Najwięcej - prawie 500 mln euro trafi na budowę Harmony Link - podmorskiego kabla Polska-Litwa. Szefowa KE Ursula von der Leyen ogłosiła w piątek rano porozumienie w tej sprawie. Inwestycja ma zmniejszyć zależność energetyczną Litwy, Łotwy i Estonii od dostaw energii z Rosji”.

Czytaj więcej